18 Μαρ 2015

Πώς θα εντοπισθούν οι «μπαταχτσήδες» των τραπεζών

Εξονυχιστικούς ελέγχους στον τρόπο με τον οποίο διέθεσαν οι υπερχρεωμένες σήμερα επιχειρήσεις τραπεζικά δάνεια και στο πως έφθασαν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των υποχρεώσεών τους........
προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης, προκειμένου να εντοπιστούν οι μεγάλοι «μπαταχτσήδες» των τραπεζών.

O σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει τη δημιουργία χωριστού τομέα διαχείρισης υπερχρεωμένων επιχειρήσεων εντός του Ενδιάμεσου Φορέα και εν συνεχεία καθετοποίηση των δανείων ανά κατηγορία (μικρές, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις).

Οι εταιρείες που δεν μπορούν να έλθουν σε συμφωνία με την πλειονότητα των πιστωτών τους για τη ρύθμιση του δανεισμού τους θα έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν στον Ενδιάμεσο Φορέα. 
Ο τελευταίος θα λειτουργεί μεν διαμεσολαβητικά επιδιώκοντας συμφωνία μεταξύ επιχείρησης και πιστωτών, αλλά θα έχει τον τελευταίο λόγο επιβάλλοντας λύσεις.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να εγκρίνει και τις συμφωνίες μεταξύ πιστωτών και επιχειρήσεων, όταν αυτές θα οδηγούν στην εκκαθάριση επιχειρήσεων με οφειλές πάνω από συγκεκριμένο όριο, καθώς και τις συμφωνίες μετοχοποίησης δανείων εφόσον αυτές θα ανήκουν σε στρατηγικό τομέα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας (π.χ. αγροτοδιατροφικός).

Της ρύθμισης δανείων θα προηγείται έρευνα ώστε να διαπιστωθεί ότι τα χορηγηθέντα κεφάλαια δαπανήθηκαν για το σκοπό για τον οποίο δόθηκαν.

Αν διαπιστώνεται ότι δαπανήθηκαν για αλλότριους σκοπούς (καταναλωτικές δαπάνες, αγορά πολυτελών παγίων, μεταφορά στο εξωτερικό κ.λπ.) θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΣΔΟΕ), για την ανάκτηση ακόμη και της συνολικής οφειλής.

Στο μικροσκόπιο πρώτα τα δανειακά υπόλοιπα μεγάλων ομίλων
Η διαδικασία θα εφαρμοστεί τμηματικά και οριζόντια ξεκινώντας από δανειακά υπόλοιπα μεγάλων ομίλων. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί σύμφωνα με στελέχη του τμήματος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ στην αποφυγή νέας αναδιανομής του εισοδήματος των φορολογουμένων υπέρ αυτών που συνέβαλαν στη σημερινή κατάρρευση με την ανοχή ή συνενοχή των τραπεζών.

Ταυτόχρονα προβλέπεται η εξάντληση κάθε νόμιμου μέσου προκειμένου να καταβληθούν οφειλές από επιχειρήσεις, οι οποίες, με διάφορους τρόπους, απέκρυπταν κέρδη, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν αδυναμία εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων ή και των υποχρεώσεών τους προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και ΔΕΚΟ.

Εκτός ρυθμίσεων τα δάνεια που δόθηκαν για αναχρηματοδότηση
Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης προβλέπει ότι δεν θα υπάγονται σε καθεστώς ρύθμισης δάνεια που δόθηκαν για να αναχρηματοδοτηθεί προηγούμενος δανεισμός ο οποίος έληγε.

Εξονυχιστικούς ελέγχους προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για το πώς διατέθηκαν τα δάνεια από τράπεζες. Ποιοι θα μπουν πρώτοι στο μικροσκόπιο. Ελεγχοι και για απόκρυψη κερδών. Εκτός ρυθμίσεων τα δάνεια που δόθηκαν για αναχρηματοδότηση. 
Ειδικότερα το σχέδιο του τμήματος οικονομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση επιχειρηματικών δανείων προβλέπει ότι δεν θα αναγνωρίζονται ως οφειλές ποσά τα οποία δεν εκταμιεύτηκαν και δεν αποδόθηκαν στους οφειλέτες, αλλά χορηγήθηκαν από τις τράπεζες για την εξόφληση απαιτητών τόκων ή και κεφαλαίου των οφειλετών τους, ώστε να εμφανίζονται δάνεια ως εξυπηρετούμενα και να μη μεταπίπτουν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων.

Στην πραγματικότητα οι παραπάνω οφειλές ήταν "αυτοεξοφλούμενες" από τις ίδιες τις τράπεζες με νέο δανεισμό, ο οποίος διόγκωνε και παραμόρφωνε περαιτέρω το πρόβλημα των κόκκινων δανείων καθότι ούτε και αυτός ο νέος δανεισμός ήταν δυνατόν να εξυπηρετηθεί από τους οφειλέτες, σημειώνει χαρακτηριστικά το εισηγητικό σημείωμα της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ.
Χρήστος Κίτσιος
kitsios@euro2day.gr
Πηγή: euro2day.gr
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...