22 Οκτ 2013

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 25η του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα της εβδομάδας........
Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού αναφερόμενου θέματος:
«Περί έγκρισης Προϋπολογισμού Δήμου Μυκόνου έτους 2014»
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...