19 Αυγ 2012

Πλάτων για τη Γνώση και την Πραγματικότητα (Ο)

Nicholas White P.
Το βιβλίο του Νicholas White είναι ένα βιβλίο που εστιάζει σε ορισμένα από τα κεντρικότερα ζητήματα της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, στα προβλήματα γνωσιοθεωρίας και μεταφυσικής, τα οποία αναδύονται με διάφορες μορφές στα πλατωνικά έργα. Από την άποψη αυτή το βιβλίο του White είναι ένα φιλόδοξο βιβλίο......

Αυτό που το καθιστά πολύτιμο είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας του καταφέρνει όχι μόνο να εντοπίσει τα θεμελιώδη ερωτήματα που πραγματεύεται ο Πλάτων στις συζητήσεις των επιμέρους διαλόγων, αλλά και να αναδείξει τους λόγους για τους οποίους υιοθετούνται διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάθενα διάλογο.

Η ευαισθησία του White για τα φιλοσοφικά προβλήματα τον οδηγεί να παρακολουθήσει την κίνηση της σκέψης του Πλάτωνα από τον Ευθύφρονα μέχρι τον Θεαίτητο, πέρα από διαχωρισμούς σε πρώιμο, μέσο και ύστερο, που επιβάλλονται συχνά στο έργο του, να φωτίσει την τόλμη του πλατωνικού εγχειρήματος, αλλά και να αναδείξει το ανικανοποίητο του Πλάτωνα που τον κινητοποιεί να γράψει τον επόμενο έργο του.

Περιεχόμενα
Πρόλογος του επιμελητή || Πρόλογος || Εισαγωγή || Οι πρώιμοι διάλογοι: Η κατασκευή του σκηνικού || Μένων: Η έρευνα και οι στόχοι της || Φαίδων: Η εξέλιξη της θεωρίας || Πολιτεία: Ιδέες, υποθέσεις και γνώση || Φαίδρος: Νέα προβλήματα για τη γλώσσα και τη μέθοδο || Κρατύλος: Γλώσσα και πραγματικότητα || Θεαίτητος: Γνώση και ορισμός || Η έβδομη επιστολή: Η τελική προσπάθεια || Φιλοσοφική επισκόπηση || Βιβλιογραφία || Πίνακας κυρίων ονομάτων || Λεξικό αντιστοιχίας όρων (Νεοελληνικά-Αγγλικά-Αρχαία Ελληνικά).

Επιμελητής: Γιώργος Καραμανώλης
Μεταφραστής: Χρυσούλα Γραμμένου
Εκδόσεις: Gutenberg
Τιμή καταλόγου: €25,00
http://www.dardanosnet.gr
Κωδικός καταλόγου: 9552145
ISBN: 978-960-01-1486-7
1η έκδοση, Μάιος 2012
17 x 24
σελ. 347
Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...