31 Αυγ 2012

Συγχαρητήρια επιστολή του Σεβασμιώτατου πρός τους επιτυχόντες των εφετινων Πανελλαδικών εξετάσεων            Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ απέστειλε προς ένα έκαστο των επιτυχόντων στις εφετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, που προέρχονται από τα νησιά της Ιεράς Μητροπόλεως, την παρακάτω συγχαρητήριο επιστολή:
«Ἀγαπητό μου παιδί...
            Στόν δύσκολο, ἀλλά καί ὄμορφο, ἀγῶνα σου γιά πρόοδο, ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση καί κοινωνική καταξίωση, μέ τήν ἐπιτυχία σου στίς ἐφετεινές Πανελλαδικές Ἐξετάσεις, ἤδη κατήγαγες τήν πρώτη σου νίκη, πού μᾶς γέμισε δικαιολογημένη ὑπερηφάνεια.
            Ὡς πνευματικός σου Πατἐρας, συμμετέχω μαζί μέ τούς γονεῖς καί τούς δασκάλους σου στήν στήν χαρά σου καί σέ συγχαίρω ἐγκάρδια γιά τήν ἐπιτυχία σου!
            Εἶμαι βέβαιος ὅτι αύτό τό «πρῶτο σκαλί» ἀποτελεῖ ἐγγύηση καί γιά τή μελλοντική σου πορεία  στή ζωή.
            Μέ πίστη στό Θεό, ἐμπιστοσύνη στίς ἱκανότητες καί τίς δυνατότητές σου  καί συνέπεια στίς νέες, τίς φοιτητικές πλέον, ὑποχρεώσεις σου, συνέχισε τήν προσπάθειά σου, ὥστε νά καταστεῖς πολύτιμο  καί δημιουργικό μέλος τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδας μας, πού σέ σένα στηρίζουν τίς ἐλπίδες τους γιά ἕνα καλύτερο μέλλον.
            Ἡ Μητρόπολή μας θά βρίσκεται πάντοτε δίπλα σου καί ἐμεῖς προσωπικά θά  παραρακολουθοῦμε μέ ἐνδιαφέρον τήν πρόοδό σου, θά σέ στηρίζουμε στίς δυσκολίες σου, θά σέ ἐνισχύουμε στά ὅποια προβλήματά σου.
            Ἔνδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντός μας αύτοῦ ἀποτελεῖ ἡ Φοιτητική Ἑστία τῆς Μητροπόλεώς μας στήν Ἀθήνα, ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, ἡ ὁποία, ἔναντι συμβολικοῦ
ποσοῦ, προσφέρει στούς φοιτητές τῆς Ἀθήνας ὄχι μόνο στέγη, ἀλλά-τό κυριώτερο, ἴσως-ἕνα ἀσφαλές καί γεμάτο ἀγάπη περιβάλλον.
            Καλή πρόοδο, παιδί μου!
            Μέ πατρική ἀγάπη καί εὐχές
            † Ο ΣΥΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΣ Β΄

* Ὅσοι και ὅσες  ἐνδιαφέρονται γιά τήν Φοιτητική Ἑστία Ἀθηνῶν, μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μέ τόν Διευθυντή της, Ἀρχιμ. Μελέτιο Ζαχαρόπουλο, στά τηλ. 210-8542420  καί 6944298551.»  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...