20 Σεπ 2015

Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015: 'Ολα τα αποτελέσματα στον Δήμο Μυκόνου ανά Εκλογικό Τμήμα

Όλα τα Αποτελέσματα για τις Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015, σε όλα τα εκλογικά Τμήματα, στον Δήμο Μυκόνου, ανά Εκλογικό Τμήμα:......

Εκλογές Σεπτέμβριος 2015

Εκλογικά Τμήματα Μυκόνου


Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου

103 Μυκόνου
Από : Αβράμπος Γρηγόριος  Έως : Βερώνης Χρήστος
1º & 3º  Νηπιαγωγείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι:426
Ψήφισαν:
Άκυρα: 5
Λευκά: 2
Έγκυρα:


ΣΥΡΙΖΑ: 136
ΝΔ: 171
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 27
ΠΟΤΑΜΙ: 12
ΚΚΕ: 11
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.:
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ:
19  
Λαϊκή Ενότητα: 7
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 11


104 Μυκόνου
Από : Βήτος Μιχαήλ  Έως : Δακτυλίδου Όλγα
1º & 3º  Νηπιαγωγείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι: 642
Ψήφισαν: 402
Άκυρα: 3
Λευκά: 3
Έγκυρα: 396


ΣΥΡΙΖΑ: 91
ΝΔ: 184
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 22
ΠΟΤΑΜΙ: 13
ΚΚΕ: 7
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 13
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 19
Λαϊκή Ενότητα: 13
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 19


105 Μυκόνου
Από : Δαλέζιος Πέτρος Έως : Θωμοπούλου Ευθυμία
1º & 3º  Νηπιαγωγείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα 
** Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του Ε/Γ-Ο/Γ ΘΕΟΛΟΓΟΣ Π, του Ε/Γ-Ο/Γ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π, του Ρ/Κ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ VII και της μονάδας με ΚΑ 9180 

Εγγεγραμμένοι: 664
Ψήφισαν: 374
Άκυρα: 9
Λευκά: 5
Έγκυρα:
360
 

ΣΥΡΙΖΑ: 87
ΝΔ: 143
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 30
ΠΟΤΑΜΙ: 16
ΚΚΕ: 15
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 10
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 20
Λαϊκή Ενότητα: 17
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ:
14

106 Μυκόνου
Από : Ιακωβάκης Ευθύμιος Έως : Κορρές Δημήτριος
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα 
** Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, του Λιμεναρχείου Μυκόνου, του ΜΥΚΟΝΟΣ ΕΞΠΡΕΣ, του Ε/Γ-Τ/Ρ-Δ/Ρ ΟΡΚΑ και του ΔΗΛΟΣ ΕΞΠΡΕΣ

Εγγεγραμμένοι: 576
Ψήφισαν: 422
Άκυρα: 7
Λευκά: 6
Έγκυρα: 409


ΣΥΡΙΖΑ: 131
ΝΔ: 152
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:
ΠΟΤΑΜΙ: 13
ΚΚΕ:
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.:
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 10
Λαϊκή Ενότητα:
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ:


107 Μυκόνου
Από : Κοτέ Άννα Έως : Κουσκουνέλου Μαρία
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι: 642
Ψήφισαν: 409
Άκυρα: 3
Λευκά: 8
Έγκυρα: 398


ΣΥΡΙΖΑ: 82
ΝΔ: 207
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 21
ΠΟΤΑΜΙ: 21
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 19
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 10
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.:
12 
ΚΚΕ: 3
Λαϊκή Ενότητα: 5

108 Μυκόνου
Από : Κουτέπα Μαρία Έως : Μουτσίου Μαρία
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι: 663
Ψήφισαν: 378
Άκυρα: 1
Λευκά: 1
Έγκυρα: 376


ΣΥΡΙΖΑ: 105
ΝΔ: 166
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 23
ΠΟΤΑΜΙ: 10
ΚΚΕ: 16
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 6
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 14
Λαϊκή Ενότητα: 6
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 22

109 Μυκόνου
Από : Μπαγκόγια Ασημίνα Έως : Ξύλου Σταυρούλα
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι: 652
Ψήφισαν: 376
Άκυρα: 1
Λευκά: 2
Έγκυρα: 373

 

ΣΥΡΙΖΑ: 111
ΝΔ: 175
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 12
ΠΟΤΑΜΙ: 13
ΚΚΕ: 10
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 13
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 12
Λαϊκή Ενότητα: 5
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 14


110 Μυκόνου
Από : Οικονομίδης Δημητριος Έως : Ρούτση Αναστασία
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα

Εγγεγραμμένοι: 657
Ψήφισαν: 367
Άκυρα: 10
Λευκά: 8
Έγκυρα:
349

ΣΥΡΙΖΑ: 94
ΝΔ: 149
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 18
ΠΟΤΑΜΙ: 17
ΚΚΕ: 10
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 11
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 13
Λαϊκή Ενότητα: 8
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 19

111 Μυκόνου
Από : Σααβέντρα Καρίνα Έως : Σώχος Δημήτριος
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα 
** Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΦΕΡΡΥ ΙΙ» και του Ε/Γ-ΚΑΤ «ΦΛΑΪΝΓΚ ΚΑΤ 4» 

Εγγεγραμμένοι: 684
Ψήφισαν: 423
Άκυρα: 3
Λευκά: 5
Έγκυρα: 420


ΣΥΡΙΖΑ: 166
ΝΔ: 113
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 32
ΠΟΤΑΜΙ: 18
ΚΚΕ: 15
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 14
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 18
Λαϊκή Ενότητα: 8
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 16


112 Μυκόνου
Από : Ταγκαλίδου Γεωργία Έως : Ωραιοπούλου Ευανθία
Δημοτικό Σχολείο Μυκόνου Ισόγεια Αίθουσα 
**Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι του Ε/Γ-Ο/Γ BLUE STAR PAROS και του ΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΑΝΔΡΟΣ 

Εγγεγραμμένοι: 694
Ψήφισαν: 394
Άκυρα: 9
Λευκά: 1
Έγκυρα: 384


ΣΥΡΙΖΑ: 150
ΝΔ: 116
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 19
ΠΟΤΑΜΙ: 16
ΚΚΕ: 15
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 13
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 23
Λαϊκή Ενότητα: 9
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 8


113 Μυκόνου - Άνω Μεράς
Από : Αδαμοπούλου Ελένη Έως : Κοτσοβίτη Γεωργία
Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου 
** Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι της μονάδας με ΚΑ 17560 

Εγγεγραμμένοι: 478
Ψήφισαν: 275
Άκυρα: 2
Λευκά: 8
Έγκυρα: 265


ΣΥΡΙΖΑ: 84
ΝΔ: 99
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 24
ΠΟΤΑΜΙ: 13
ΚΚΕ: 3
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 12
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 9
Λαϊκή Ενότητα: 5
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 11

114 Μυκόνου - Άνω Μεράς
Από : Κουκά  Αθανασία Έως : Πέτρου Αικατερίνη
Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου

Εγγεγραμμένοι: 464
Ψήφισαν: 250
Άκυρα: 1
Λευκά: 5
Έγκυρα: 244

ΣΥΡΙΖΑ: 98
ΝΔ: 85
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 10
ΠΟΤΑΜΙ: 13
ΚΚΕ: 6
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 10
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 5
Λαϊκή Ενότητα: 2
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 8

115 Μυκόνου - Άνω Μεράς
Από : Πιπερίδης Ιωάννης Έως : Ψυχογιός Χαράλαμπος
Δημοτικό Σχολείο Άνω Μεράς Μυκόνου 

Εγγεγραμμένοι: 459
Ψήφισαν: 259
Άκυρα: 3
Λευκά: 5
Έγκυρα: 251


ΣΥΡΙΖΑ: 83
ΝΔ: 89
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: 22
ΠΟΤΑΜΙ: 9
ΚΚΕ: 11
ΑΝ.ΕΛΛΗΝ.: 8
ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ: 7
Λαϊκή Ενότητα: 5
ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ: 4

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...