11 Μαρ 2015

Πρώτη συνεδρίαση και αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Μυκόνου

του Δημήτρη Παπαδημητρίου*
Τα θέματα που τέθηκαν και οι εισηγήσεις που αποφασίστηκαν στην πρώτη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.........

Την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου συγκροτήθηκε, για πρώτη φορά στα χρονικά του Δήμου Μυκόνου και συνεδρίασε η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου. Ως τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ορίστηκαν: Πρόεδρος ο Γ.Ρουσουνέλος και υπόλοιπα μέλη Δ.Μπάλλας, Δ.Παπαδημητρίου, Φ.Λάβαρης και Κ.Ξυδάκη. Η ΔΕΠ αποφάσισε την εισήγηση των παρακάτω θεμάτων προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυκόνου.

1) Αποφάσισε να εισηγηθεί την ίδρυση ενός νέου σχολείου, συγκεκριμένα ενός δεύτερου Γυμνασίου, στην περιοχή της Άνω Μεράς και την ανέγερση τεσσάρων αιθουσών στο Γυμνάσιο Μυκόνου άμεσα.

2) Εισηγήθηκε προς τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου τη διενέργεια διαγωνισμού για τη στέγαση των εργαστηρίων του ΕΠΑΛ Μυκόνου, αλλά και γενικότερα την ανέγερση ενός νέου σχολικού κτιρίου για την στέγαση του ΕΠΑΛ Μυκόνου στην περιοχή Πετεινάρος προς το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού.

3) Εισηγήθηκε πρόταση προς την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μυκόνου για τη διενέργεια διαγωνισμού καταλληλότητας σχολικού κτιρίου για τη μεταστέγαση του 2ου νηπιαγωγείου Μυκόνου.

4) Η ΔΕΠ επίσης αποφάσισε να αιτηθεί, από όλα τα σχολεία της προσχολική, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στο νησί, την άμεση καταγραφή όλων των τεχνικών προβλημάτων και των προβλημάτων συντήρησης που αντιμετωπίζουν , με ειδικό διαχωρισμό αυτών που ανήκουν στην κατηγορία της ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω επιδοτήσεων από κοινοτικά κονδύλια, ακόμα και σε ποσοστό 100%.

5) Τέλος τέθηκε από τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Μυκόνου το θέμα της νομιμοποίησης όλων των αιθουσών του Γυμνασίου Μυκόνου, το θέμα της πυρασφάλειας και της αύξησης της τάσης του ρεύματος του σχολείου.
*Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι αντιπρόσωπος της Α ΕΛΜΕ Κυκλάδων στη ΔΕΠ και γενικός γραμματέας Α΄ ΕΛΜΕ Κυκλάδων
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...