26 Φεβ 2014

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως ΑΥΡΙΟ την 27η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30 μ.μ., προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθεί..........
και ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο απόφαση επί του παρακάτω αναφερομένου θέματος, ως κατεπείγοντος, λόγω περιορισμένων χρονικών περιθωρίων:

Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων Καρναβαλιού – Καθ. Δευτέρας & υποδοχής της Ι. Εικόνας Παναγίας Τουρλιανής, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Δ.Κ.Κ.
Μύκονος, 26-02-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...