27 Φεβ 2014

Πανελλαδικές:Τα σχολεία θα καθορίζουν τη μέρα λήψης των θεμάτων

Οι εξετάσεις της Α' Λυκείου θα είναι προαγωγικές και όχι Πανελλαδικές
Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α' τάξης του Λυκείου δεν είναι πανελλαδικές τονίζει ο Υπουργός Παιδείας σε έγγραφό του.
Το κάθε σχολείο λοιπόν θα λαμβάνει το 50% των θεμάτων από την Τράπεζα Θεμάτων στο εκάστοτε εξεταζόμενο........
γνωστικό αντικείμενο οποιαδήποτε ώρα και μέρα ορίσει ότι θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι μαθητές δεν θα εξετάζονται σε κοινά θέματα ανά την επικράτεια καθώς την ίδια μέρα που σε ένα σχολείο διεξάγονται οι εξετάσεις στο μάθημα των αρχαίων την ίδια μέρα στο διπλανό σχολείο μπορεί οι μαθητές να εξετάζονται στα μαθηματικά.

Στο ίδιο έγγραφό, ο κ. Αρβανιτόπουλος επισημαίνει ότι η αρμοδιότητα συγκρότησης της Τράπεζας Θεμάτων, όσον αφορά το επιστημονικό μέρος, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του ΙΕΠ, το οποίο έχει προχωρήσει σε όλα τα προκαταρκτικά στάδια και διαδικασίες, προκειμένου τα θέματα να είναι έτοιμα πολύ πιο πριν από τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προαγωγικών εξετάσεων της Α Λυκείου.

Ο υπουργός Παιδείας επισημαίνει ότι το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί κανονικά και για τον υπολογισμό του Βαθμού Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσμετρηθεί και ο Βαθμός Προαγωγής και Απόλυσης στον οποίο έχει συμμετοχή και η βαθμολογία της Α' τάξης του Λυκείου.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι για τον υπολογισμό του Βαθμού πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση προσμετράτε και ο "βαθμός προαγωγής και Απόλυσης" (ΒΠΑ). Για την προσμέτρηση αυτή ο γενικός βαθμός προαγωγής της Α τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ο Μ.Ο των γενικών βαθών προαγωγής των Α και Β τάξεων Εσπερινού Λυκείου, της Β' τάξης, εφόσον έκαστος είναι μεγαλύτερος της μιας μονάδας σε σχέση με το Μ.Ο. των τεσσάρων ανά Ομάδα Προσανατολισμού μαθημάτων που εξετάζονται σε Πανελλήνιες Εξετάσεις, αναπροσαρμόζεται ώστε να μην απέχει περισσότερο από μια μονάδα από το βαθμό του Μ.Ο. και στη συνέχεια ο αναπροσαρμοζόμενος "προαγωγικός" βαθμός της Α Λυκείου πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,4 της Β με συντελεστή 0,7 και ο απολυτήριος της Γ τάξης με συντελεστή 0,9.

Το άθροισμα των τριών, διαιρούμενο δια δύο, αποτελεί τον Β.Π.Α. Το εν λόγω πηλίκο (και μέχρι του τρίτου δεκαδικού) λογίζεται ως πέμπτος βαθμός για την εισαγωγή του μαθητή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Καλόγηρος Βασίλειος
Πηγή : news.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...