27 Φεβ 2014

Τα πάνω-κάτω στα ενοίκια

Σημαντικές αλλαγές για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες καταστημάτων και γραφείων φέρνει η ρύθμιση για τις εμπορικές μισθώσεις που αποτελεί, πλέον, νόμο του κράτους......
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, απελευθερώνονται σε σημαντικό βαθμό οι εμπορικές μισθώσεις, με αποτέλεσμα να αναμένεται μαζική σύναψη χιλιάδων νέων μισθωτικών συμβάσεων ξενοίκιαστων καταστημάτων αλλά και γραφείων, αποθηκών κ.λπ. σε όλη τη χώρα, ενώ παραμένει η 12ετής προστασία σε όλες τις υφιστάμενες μισθώσεις.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες ρυθμίσεις

Όσον αφορά στη διάρκεια, αυτή καθορίζεται κατ΄ αρχάς ελεύθερα από τους συμβαλλόμενους. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από την τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος, υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν όμως συμφωνηθεί μικρότερος από την τριετία ή δεν συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια (μίσθωση αορίστου χρόνου), τότε ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια που δεσμεύει και τα δύο μέρη.

Στην πράξη, δηλαδή, τα μέρη θα έχουν την απόλυτη ευχέρεια να διαπραγματεύονται και να συμφωνούν διαφοροποιημένο χρόνο δέσμευσης για κάθε πλευρά, ανάλογα με τις ανάγκες τους, όχι όμως μικρότερο από την τριετία. Είναι αυτονόητο ότι κάθε μισθωτής που θέλει να κάνει μια σοβαρή επένδυση, ενώ θα διεκδικεί για τον εαυτό του μεγάλη μισθωτική διάρκεια, ο ίδιος θα ζητεί να δεσμεύεται για μικρότερο χρόνο, με minimum πάντοτε την τριετία, ώστε να μπορεί να αποδεσμευθεί σε περίπτωση δυσμενούς εξέλιξης της επιχείρησής του. Θα είναι, δηλαδή, συνήθεις στην πράξη και απόλυτα έγκυρες οι μισθώσεις με μεγάλη συμβατική διάρκεια υπέρ του μισθωτή, αλλά με δέσμευσή του να παραμείνει στο μίσθιο μόνον για μία τριετία.

Πώς μπορείτε να καταγγείλετε τη σύμβαση;

Οι νέες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία τους από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού τους χρόνου ή της νόμιμης τριετίας αν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως και η μίσθωση λύνεται τρεις μήνες από την κοινοποίησή της.

Όπως αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ, οι νέες μισθώσεις θα διέπονται από τις γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και από τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο μισθωτήριο. Στις νέες μισθώσεις δεν έχουν εφαρμογή οι παλαιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας κ.λπ. του π.δ. 34/95.

Τι ισχύει για τις υφιστάμενες μισθώσεις

Όσον αφορά στη διάρκεια, δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για 12ετή παραμονή στο μίσθιο, αν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, ούτε φυσικά στις μισθώσεις με μεγαλύτερη συμβατική διάρκεια. Όμως, κατά τη λήξη της 12ετίας δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του εκμισθωτή να καταβάλει αποζημίωση 24 μηνιαίων μισθωμάτων (για τη δήθεν «άυλη εμπορική αξία» του μισθωτή), ούτε και ισχύει η 4ετής αυτόματη παράταση της διάρκειάς της.

Οι υπάρχουσες μισθώσεις θα μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Μετά τη λήξη τους οι μισθώσεις αυτές μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή, σύμφωνα με το άρθρο 609 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή, αν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση μισθώματος που έχει οριστεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από 15 ημέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα. 

Μονομερής καταγγελία τους από τον μισθωτή γίνεται με τις έως τώρα ισχύουσες προϋποθέσεις (δηλαδή έπειτα από ένα έτος από την έναρξη, με τρίμηνη προειδοποίηση και αποζημίωση του εκμισθωτή με ένα μηνιαίο μίσθωμα).
Πηγή : zougla.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...