26 Ιουλ 2011

ΦΕΚ: Ξεφυλλίζοντας την εφημερίδα της κυβέρνησης (26-07-2011)


Βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης

    ΝΟΜΟΣ 3994/2011

    Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 165, 25 Ιουλίου 2011).
....
 
    Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού

    ΝΟΜΟΣ 3991/2011

    Κύρωση του αναθεωρημένου Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 162, 25 Ιουλίου 2011).

   

   

   

    Κύρωση μνημονίου συνεργασίας στον τουρισμό μεταξύ Ελλάδος -Κατάρ

    NOMOΣ 3992/2011

    Κύρωση του μνημονίου κατανόησης για συνεργασία στον τουρισμό μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του κράτους του Κατάρ (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 163, 25 Ιουλίου 2011).

   

   

    Κύρωση πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος και Βιετνάμ

    ΝΟΜΟΣ 3993/2011

    Κύρωση της πολιτιστικής συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 164, 25 Ιουλίου 2011).

   

   

    Κύρωση της Π.Ν.Π. για τη διενέργεια απογραφής πληθυσμού- κατοικιών

    ΝΟΜΟΣ 3995/2011

    Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Διενέργεια απογραφής πληθυσμού- κατοικιών» (ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ. φύλλου 166, 25 Ιουλίου 2011).

   

   

   

    Επιλογή της δημόσιας σύμβασης «Υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ με αριθμό Φ1/2/οικ.13100/2275/2011

    Επιλογή της δημόσιας σύμβασης «Υλοποίηση του κυρίως έργου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης» ως σημαντικής οικονομικής αξίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1638, 19 Ιουλίου 2011).

   

   

   

    Yπερωριακή εργασία του προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 61973/Β2/2011

    1) Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

    2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 61975/Β2/2011

    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

   

   

    Yπερωριακή εργασία του προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου

    1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 41831/Β2/2011

    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνιμου προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

    2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με αριθμό 41836/Β2/2011

    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

   

   

    Ίδρυση πεδίου προσγείωσης στο Χορτερό Σερρών

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ με αριθμό ΥΠΑ/Δ3/Α/21030/4953/2011

    'Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας πεδίου προσγείωσης στη θέση Χορτερό του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών. Ειδικότερα, xορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κατηγορίας Β΄ στο πεδίο προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

    που ευρίσκεται στη θέση Χορτερό, του Δήμου Σιντικής του Νομού Σερρών (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

   

   

    Εξαίρεση της ανακατασκευής του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 28

    ΑΠΟΦΑΣΗ YΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με αριθμό ΔΥΓ6/ΓΠ.79305/2011

    Εξαίρεση της ανακατασκευής του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Κουμουνδούρου αρ. 28 ιδιοκτησίας ΚΕΘΕΑ, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» από την νομοθεσία κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

   

   

    Λύση της «Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Αττικής»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό Οικ. 25447/22292/2011

    Λύση της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου Αττικής» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1624, 18 Ιουλίου 2011).

   

   

    Συμπλήρωση της απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους αντιπεριφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με αριθμό Γ.Π.Κ.Μ. 1885/2011

    Συμπλήρωση της υπ'Α αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8.4.2011 απόφασης περί ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους αντιπεριφερειάρχες και τους αντιπεριφερειάρχες που ορίσθηκαν από τον περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1536, 27 Ιουνίου 2011).

   

   

    Υπερωριακή εργασίας Κυριακών κ.λπ. στην Αρκαδία για δακοκτονία

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ με αριθμό 3196/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων και κατανομή αυτής σε υπαλλήλους της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας, για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1536, 27 Ιουνίου 2011).

   

   

    Συγκρότηση επιτροπής περιφερειακού συμβουλίου Αττικής

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό . 57/2011

    Σύσταση και συγκρότηση επιτροπής περιφερειακού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 164 Ν. 3852/2010 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1563, 27 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση του «Δημοτικού Οργανισμού Σιθωνίας» και του «Μουσείου Νικήτης»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 4071/2011

    Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σιθωνίας με την επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Σιθωνίας», «Μουσείο Νικήτης» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση του «Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κασσάνδρειας»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ? ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 3963/2011

    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Κασσάνδρειας» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση «Κέντρου Αγροτοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης» και του «Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Καλλικράτειας»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 4346/2011

    Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Νέας Προποντίδας με την επωνυμία «Κέντρο Αγροτοκτηνοτροφικής Ανάπτυξης», «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Καλλικράτειας» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση της «Φιλαρμονικής Δήμου Παλλήνης»

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 3964/2011

    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Παλλήνης» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Παλλήνης

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 3966/2011

    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Παλλήνης» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

   

    Κατάργηση της Φιλαρμονικής του Δήμου Κασσάνδρας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ με αριθμό 3965/2011

    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κασσάνδρας με την επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Κασσάνδρας» (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1434, 16 Ιουνίου 2011).

   

   

    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας δυο θυρωρείων στην Αττική

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με αριθμό 21763/18612/2011

    Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας. Ειδικότερα, εγκρίθηκε η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των θυρωρείων του Τμήματος Διοικητικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του ΔΒΑ για το έτος 2011 και πιο συγκεκριμένα: για το κτίριο της οδού Αυλώνος 26 και Αμβρακίας από 7:30 έως 18:00 και για το κτίριο της οδού Ρόδου 181 και Σερήνου από 06:00 έως 18:00 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1552, 26 Ιουνίου 2011).

   

   

    Κατάργηση 30 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Δελφών

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με αριθμό 23762/705/2011

    Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Π.Δ.Δ.) του Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1552, 26 Ιουνίου 2011).

   

   

    Υπερωριακή εργασίας κ.λπ. στους υπαλλήλους της περιφέρειας Κεφαλληνίας και Ιθάκης

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ με αριθμό Οικ. 25130/7638/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασία κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες και κατανομής αυτής στους υπηρετούντες υπαλλήλους στην περιφερειακή ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης, που ασχολούνται στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2011(ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1552, 26 Ιουνίου 2011).

   

   

    Υπερωριακή εργασίας κ.λπ. στους υπαλλήλους της περιφέρειας Δράμας

    ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΔΡΑΜΑΣ με αριθμό 2324/2011

    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της περιφερειακής ενότητας Δράμας για το έτος 2011 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ. φύλλου 1552, 26 Ιουνίου 2011).

   

Πηγή: Express.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...