22 Οκτ 2015

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Κύθνου

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη 13η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, που θα διεξαχθεί.......

στην αίθουσα συνεδριάσεων το Δημοτικού Καταστήματος την 23 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:30 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Πίνακας θεμάτων της 13ης τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. στις 23-10-2015, που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 3020/19-10-2015 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Θέμα 1ο: «Απολογισμός Κυθνίων 2015»
Εισηγητές: Πρόεδρος επιτροπής τουριστικής προβολής – κα. Φίλιππα Ιωάννα και Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος

Θέμα 2ο: «Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2015 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κύθνου (ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου)»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Ε. Κύθνου – κ. Λαρεντζάκης Γεώργιος

Θέμα 3ο: «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κύθνου» (άρθρο 240 του Ν.3463/2006-παρ.1)»
Εισηγητής: Πρόεδρος σχολικής επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης – κα. Φίλιππα Ιωάννα

Θέμα 4ο: «Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κύθνου» (άρθρο 240 του Ν.3463/2006-παρ.1)»
Εισηγητής: Πρόεδρος σχολικής επιτροπής Β/θμιας εκπαίδευσης – κ. Βασάλος Ιωάννης

Θέμα 5ο: « Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κύθνου και δαπανών σε Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού»..
Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής τουριστικής προβολής – κα. Φίλιππα Ιωάννα..

Θέμα 6ο: «Έγκριση πίστωση χρηματικού ποσού για την εκδήλωση για τον εορτασμό της εθνικήςεορτής της 28ης Οκτωβρίου»
Εισηγητής: Πρόεδροι Τ.Κ., κ. Τζώγιος Στέφανος και κ. Μαρτίνος Σταμάτιος

Θέμα 7ο: «Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την απευθείας μίσθωση ακινήτου – επέκταση σε ήδη μισθωμένο χώρο για πολιτιστικούς σκοπούς από το Δήμο»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γ εώργιος

Θέμα 8ο: «Έγκριση 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2015».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γ εώργιος.

Θέμα 9ο: «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2015 για το τρίτο τρίμηνο.»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος

Θέμα 10ο: « Αίτημα Δήμου Κύθνου προς ΟΤΕ Α.Ε. για αποκατάσταση σήματος διαδικτύου και ολοκλήρωση έργου εγκατάστασης οπτικών ινών»
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. – κ. Φιλιππαίος Κωνσταντίνος

Θέμα 11ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων Eurobank»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος…»

Θέμα 12ο: «Χορήγηση προθεσμίας για διόρθωση τυχόν σφαλμάτων όσον αφορά τα τετραγωνικά μέτρα ακινήτων που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Κύθνου και υπολογίζονται για τέλη καθαριότητας, φωτισμού και ΤΑΠ»
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. *

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλιππαίος Γ. Κωνσταντίνος
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...