29 Οκτ 2015

Έρχονται ηλεκτρονικά κατασχετήρια για χρέη προς τα Ταμεία

Νέο "κυνήγι" των οφειλετών προς τα ασφαλιστικά ταμεία προαναγγέλλεται στην 3η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών (ΚΕΑΟ), η οποία.....
δημοσιεύτηκε σήμερα. Ακόμα και ηλεκτρονικά κατασχετήρια ετοιμάζει το ΚΕΑΟ.

Την ίδια στιγμή λήγει στις 31 Οκτωβρίου η τελευταία  αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Άμεσο κίνδυνο πιθανό να διατρέξουν οι 145.984 οφειλέτες με χρέη άνω των 5000 ευρώ που δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους, αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Εργασίας.

Μέτρα κατά των οφειλετών 
Πιο συγκεκριμένα στην εν λόγω έκθεση που αφορά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015, αναφέρεται ότι στο  Κ.Ε.Α.Ο. γίνεται διαρκής προσπάθεια για την ενίσχυση του μηχανισμού είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.

Έχουν δρομολογηθεί οι ακόλουθες ενέργειες:
• Διασύνδεση με τη Γ.Γ.Π.Σ. για την άντληση στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών
• Έναρξη εφαρμογής του μέτρου των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων, έχοντας ως βάση την υφιστάμενη διαδικασία που εφαρμόζεται από τις Δ.Ο.Υ.
• Συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Περιφέρειες, αρμόδια Υπουργεία κλπ.) για έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας επιχειρήσεων που δημιουργούν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.
• Υλοποίηση Συστήματος Ανάλυσης Κινδύνου (Risk Analysis), το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα από το ΟΠΣ-ΙΚΑ και θα υποστηρίζει το Κ.Ε.Α.Ο. στην ανάλυση των προφίλ οφειλετών, στον εντοπισμό των περιπτώσεων παραβατικότητας, στον διαχωρισμό των άμεσα εισπράξιμων οφειλών, στην καθοδήγηση των Υπηρεσιών των Κ.Ε.Α.Ο. στη λήψη κατάλληλων εισπρακτικών μέτρων κλπ. 

Στα 14,8 δισ. ευρώ οι οφειλές προς τα ταμεία 
Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, οι οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ (για οφειλές άνω των 5000 ευρώ) ανέρχονται σε 275.857. Τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) ανέρχονται σε  14,8 δισ. ευρώ έναντι 12,9 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί στην προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ.
Οι 107.105 εξ αυτών (ή 40% συνόλου) χρωστούν ατομικά έως 15.000 ευρώ και συνολικά 999 εκατ. ευρώ, ενώ μόλις 995 οφειλέτες χρωστάνε κατ’ άτομο πάνω από 1 εκατ. ευρώ και συνολικά... 3,3 δισ. ευρώ (23% συνόλου χρεών).
8 στους 10 χρωστούν πριν το 2009 

Δύο βασικές ομάδες οφειλετών υπάρχουν ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο άρχισαν να χρωστούν στα Ταμεία.
Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν για πρώτη φορά οφειλές πριν από το 2009 και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει οφειλέτες που δημιούργησαν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 και μετά.
Για τις οφειλές ύψους 14.8 δισ. ευρώ, το 18,56% (ποσό 2.7 δισ. ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2010 και μετά.
Το 81,44% (ποσό 12.127.687.568 €) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά από το 2009 ή παλαιότερα.

Ποιους "κυνηγά" ιδιαίτερα το ΚΕΑΟ
Το ΚΕΑΟ εντοπίζει περιπτώσεις οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών με μεθόδους που συνδυαζόμενες, πληρούν την αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της απάτης, ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη για τα αδικήματα.

Για τις περιπτώσεις αυτές υποβάλλονται μηνυτήριες αναφορές και παράλληλα διαβιβάζονται φάκελοι στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προκειμένου να εντοπιστούν οι πραγματικά υπεύθυνοι που ωφελούνται από την παράνομη δραστηριότητα και να προβούν σε άμεση τακτοποίηση των οφειλόμενων. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής έχουν ήδη διαβιβαστεί στην συγκεκριμένη Αρχή οφειλές ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο Κ.Ε.Α.Ο. εντείνεται ο έλεγχος αφερεγγυότητας των Κοινών Επιχειρήσεων που είναι οφειλέτες Κ.Ε.Α.Ο. Στο πλαίσιο αυτού του ελέγχου χρησιμοποιείται συστηματικά το μέτρο της αναστολής της δυνατότητας υποβολής ΑΠΔ, μέτρο που δείχνει ιδιαίτερα αποδοτικό από τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας μας. Συγκεκριμένα έχει εφαρμοστεί σε 274 επιχειρήσεις υψηλού δείκτη αφερεγγυότητας τους τελευταίους μήνες και ήδη οι 53 από αυτές προέβησαν σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Έως το Σεπτέμβριο του 2015, έχουν σταλεί  256.764 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Το συνολικό ποσό οφειλών για το οποίο ελήφθησαν αναγκαστικά μέτρα ανέρχεται σε 8,6 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό οφειλών των οφειλετών που απώλεσαν ρύθμιση ανέρχεται 779 εκατ. ευρώ.

Ο αριθμός των ρυθμίσεων ανήλθε σε 129.873 και το ποσό των ρυθμισμένων οφειλών σε 4,9 δισ. ευρώ.
Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών (21 Ιουλίου 2015)  αποφασίστηκε η αναστολή των λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης παρατάθηκε αρχικά έως 30/9/2015 και στην συνέχεια έως 31/10/2015 κοινές υπουργικές αποφάσεις αντίστοιχα (31 Αυγούστου και 29 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 μεγάλος αριθμός οφειλετών προχώρησε σε διακανονισμό των οφειλών τους αξιοποιώντας τις διατάξεις του ν.4305/2014. 

Από τις 26 Μαρτίου 2015 τέθηκε σε ισχύ η νέα ευνοϊκή ρύθμιση του ν. 4321/2015, η οποία έδινε στους οφειλέτες η δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους και σε αριθμό δόσεων που οι ίδιοι θα επιλέξουν, απολαμβάνοντας σημαντικές εκπτώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις που φθάνουν ως και την πλήρη απαλλαγή. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στη ρύθμιση έληξε στις 31/7/2015.

Μεγάλος αριθμός οφειλετών επωφελήθηκαν των ευνοϊκών όρων της ρύθμισης του Ν.4321/2015 και προχώρησαν σε διακανονισμό των οφειλών τους. Σημειώνεται ότι από τον Απρίλιο 2015 δόθηκε στους οφειλέτες η δυνατότητα υπαγωγής των οφειλών σε καθεστώς ρύθμισης μέσω διαδικτύου και πληρωμής οφειλών μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ, χωρίς να απαιτείται η προσέλευση των οφειλετών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. 

Συνολικά έχουν εκδοθεί 44.669 αποφάσεις ρύθμισης ν.4321/2015 οι οποίες αφορούσαν αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής "Ρύθμιση οφειλών". Στον πίνακα 6 που ακολουθεί δίνονται τα τρέχοντα στοιχεία ρυθμίσεων του ν.4305/2014 και του ν.4321/2015 συγκεντρωτικά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τους οφειλέτες που έχουν διαβιβαστεί στο Κ.Ε.Α.Ο. 

Σημειώνεται ότι από τους 30.259 οφειλέτες που απώλεσαν την ρύθμιση του ν.4321/2015, οι 359 δεν είναι σήμερα οφειλέτες, ενώ 1.508 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Από τους 30.259 οφειλέτες, οι 20.936 είναι οφειλέτες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εντός και εκτός Κ.Ε.Α.Ο.) με συνολικό οφειλόμενο ποσό 1.054.821.962 ευρώ  Από αυτούς, οι 19.680 (ποσοστό 94%) έχουν οφειλές κάτω των 150.000€ ο καθένας και συνολικές οφειλές 404.412.426 ευρώ . 

Το υπόλοιπο 6%, δηλαδή οφειλέτες με οφειλή άνω των 150.000€ συγκεντρώνουν το 62% της συνολικής αρρύθμιστης πλέον οφειλής (650.409.536 ευρώ). Συμπεραίνεται, επομένως, ότι οι μεγαλύτερες απώλειες στις εισπράξεις δόσεων του Ν.4321/15 προέρχονται από μικρό αριθμό μεγαλοφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμισή τους.

Οι 74.084 από τους συνολικά 133.303 οφειλέτες με ατομικά χρέη άνω των 5000 ευρώ, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη "ρύθμιση των 100 δόσεων" έχει επιλέξει να εξοφλήσουν τα χρέη τους με 73 έως 100 δόσεις. 

Με την λήξη της προθεσμίας ένταξης στην ρύθμιση του ν.4321/2015 τον Ιούλιο 2015 υπάρχει σταδιακή ένταξη περισσότερων οφειλετών στην πάγια ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, από τους 18.948 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που απώλεσαν τη ρύθμιση του ν.4321/2015 οι 427 έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. 

Πέραν των ανωτέρω, με στόχο τον περιορισμό της απώλειας των ασφαλιστικών εσόδων γενικά, αλλά κι εξορθολογισμού, εκσυγχρονισμού κι επιτάχυνσης των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, σε ότι αφορά την ειδική κατηγορία οφειλετών οι οποίοι έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους στο θεσμό της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, η Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης & Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.Α.Ο. προχώρησε στις ακόλουθες επί μέρους ενέργειες:

• Κωδικοποίηση της νομοθεσίας. Συγκεντρώθηκε το νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει το θεσμό της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, ο οποίος εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη με το άρ. 12 του ν.4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 204/15-9-2011) αντικαθιστώντας τον προϊσχύοντα θεσμό της διαδικασίας συνδιαλλαγής κι έκτοτε έχει τροποποιηθεί με τις διατάξεις των αρ. 234 του Ν. 4072/2012, 101 του Ν. 4316/2014 και 2 του Ν. 4336/2015.

• Τυποποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των σχετικών υποθέσεων. Για την ανάγκη τυποποίησης των διαδικασιών οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. έγινε: o προσδιορισμός του εννοιολογικού περιεχομένου των κυριότερων νομικών/δικαστικών όρων, διαδικασιών και πράξεων, o συστηματική καταγραφή των ενεργειών των εμπλεκομένων στην εν λόγω διαδικασία μερών (οφειλέτης, πιστωτές, μεσολαβητής, αρμόδιο δικαστήριο κλπ) ανά στάδιο αυτής, από το αρχικό στάδιο της κατάθεσης από τον οφειλέτη στο αρμόδιο δικαστήριο της αίτησης υπαγωγής μέχρι και το τελικό στάδιο της επικύρωσης από το αρμόδιο δικαστήριο της επιτευχθείσας συμφωνίας εξυγίανσης μεταξύ του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των πιστωτών και επισήμανση των "παγίδων" κατά την επιδίωξη της αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών των υπαχθέντων στην εν λόγω διαδικασία οφειλετών, λόγω της συχνά παρεχόμενης από το αρμόδιο δικαστήριο αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά των αιτούντων οφειλετών.

• Παροχή οδηγιών προς τις 21 Περιφερειακές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. Σε συνεργασία με τη Δ/νση Διακανονισμού Οφειλών Κ.Ε.Α.Ο., το παραγόμενο αποτέλεσμα των παραπάνω δύο ενεργειών ενσωματώθηκε στην εγκύκλιο 25/2015.

• Εκπαίδευση των 21 Περιφερειακών Υπηρεσιών Κ.Ε.Α.Ο. Οργάνωση και διεξαγωγή διήμερου θεματικού εκπαιδευτικού σεμιναρίου (15-16 Σεπτεμβρίου 2015) προς τους υπαλλήλους και προϊσταμένους Τμημάτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών ΚΕΑΟ.

Το συνολικό ποσό των εισπράξεων από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. έως και τον Σεπτέμβριο του 2015 ανέρχεται στο ποσό των 829.676.521 ευρώ.

Το μεγαλύτερο ποσοστό, 59% των συνολικών εισπράξεων, προέρχεται από οφειλές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, ενώ το 41% εισπράχθηκε από καταβολές εκτός ρυθμίσεων.

Οι συνολικές εισπράξεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2015 ανέρχονται σε 159.207.472 ευρώ, με ποσοστό 64% να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και 36% από καταβολές εκτός ρύθμισης. Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά κατά τους προηγούμενους μήνες ήταν:
•    Απρίλιος 2015:  67% από ρυθμίσεις και 33% εκτός ρύθμισης
•    Μάιος 2015: 41% από ρυθμίσεις και 59% εκτός ρύθμισης
•    Ιούνιος 2015: 68% από ρυθμίσεις και 32% εκτός ρύθμισης 
Δημήτρης Κατσαγάνης
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...