19 Οκτ 2015

Την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ζητά από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος

Επείγουσα επιστολή για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους , για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απειλούνται με απένταξη.......

Επείγουσα επιστολή προς τον πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, όπου ζητείται η προσωπική παρέμβασή του για την κάλυψη από εθνικούς πόρους του χρηματοδοτικού κενού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 που απειλούνται με απένταξη, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης επισημαίνει στην επιστολή του ότι, με την απόφαση για αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 100% σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεπώς τον μηδενισμό της εθνικής συμμετοχής, οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μειώνονται στο ήμισυ (θα φτάνουν πλέον στα 140,3 εκ. €, δηλαδή μείωση του Προγράμματος κατά 139,5 εκ. €), ποσό μείωσης δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τα υπόλοιπα(πλην της Στερεάς Ελλάδας, για την οποία ισχύει το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης).

Η μείωση αυτή, που δημιουργεί τεράστιο χρηματοδοτικό κενό, έχει σαν συνέπεια την απένταξη το επόμενο διάστημα μεγάλου αριθμού έργων από το Πρόγραμμα, τα οποία δεν είναι εφικτό να μεταφερθούν στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, είτε λόγω μη επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι πόροι του ΠΕΠ ανέρχονται μόλις σε 168,2 εκ.

Προκύπτει, κατά συνέπεια, η αδήριτη ανάγκη για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εθνικών πόρων της τάξης των 62 εκ. €, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα που θα απενταχθούν και τα οποία έχουν νομικές δεσμεύσεις σε εξέλιξη.

Ο Περιφερειάρχης ζητά από τον πρωθυπουργό να μην επιτρέψει μία επωφελής για την χώρα συμφωνία να λειτουργήσει ως “καταδίκη” για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με την βεβαιότητα ότι το δίκαιο αίτημα για την ανάπτυξη των νησιών μας, θα τύχει θετικής ανταπόκρισης.
 
Η επιστολή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προς τον πρωθυπουργό
ΘΕΜΑ:
“Εξασφάλιση χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”

Σε συνέχεια της απόφασης για αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 100% σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής.

Οι πόροι που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013, ανέρχονται σε 279,8 εκ. €. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης των Αξόνων του Προγράμματος που αφορούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι περίπου 50% κοινοτική συμμετοχή (140,3 εκ. €) και 50% εθνική συμμετοχή (139,5 εκ. €) με εξαίρεση τον Άξονα Τεχνικής Υποστήριξης όπου τα ποσοστά αυτά ανέρχονται σε 37,92% και 62,08% αντίστοιχα.

Με την αύξηση όμως του ποσοστού κοινοτικής συμμετοχής σε 100% και συνεπώς τον μηδενισμό της εθνικής συμμετοχής, οι συνολικοί πόροι του Προγράμματος που αντιστοιχούν στην Περιφέρειά μας μειώνονται στο ήμισυ (θα φτάνουν πλέον στα 140,3 εκ. €, δηλαδή μείωση του Προγράμματος κατά 139,5 εκ. €), ποσό μείωσης δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σχέση με τα υπόλοιπα (πλην της Στερεάς Ελλάδας, για την οποία ισχύει το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης) Προγράμματα, αφενός γιατί σε αυτά το ισχύον ποσοστό κοινοτικής συμμετοχής ανέρχεται σε 85% και αφετέρου γιατί οι διατιθέμενοι πόροι στην Περιφέρειά μας μέσω του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, είναι χαμηλότεροι από όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες.

Η μείωση αυτή, που δημιουργεί τεράστιο χρηματοδοτικό κενό, έχει σαν συνέπεια την απένταξη το επόμενο διάστημα μεγάλου αριθμού έργων από το Πρόγραμμα, τα οποία δεν είναι εφικτό να μεταφερθούν στο ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, είτε λόγω μη επιλεξιμότητας, είτε γιατί οι πόροι του ΠΕΠ ανέρχονται μόλις σε 168,2 εκ. € (εκ των οποίων τα 43,8 εκ. € αντιστοιχούν σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και μια τέτοια ενέργεια θα ματαίωνε τη μοναδική αναπτυξιακή δυνατότητα που διαθέτουμε ως Περιφέρεια για τα επόμενα χρόνια.

Εκ των ανωτέρω, προκύπτει η αδήριτη ανάγκη για την εξασφάλιση των απαιτούμενων εθνικών πόρων της τάξης των 62 εκ. €, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα που θα απενταχθούν και τα οποία έχουν νομικές δεσμεύσεις σε εξέλιξη, ως εξής:

- 27 εκ. € για έργα του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειάς μας,

- 25 εκ. € για έργα του Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου που η διαχείρισή τους έχει εκχωρηθεί σε άλλους φορείς και

- 10 εκ. € για έργα του Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειάς μας (αφορούν κυρίως σε αποκατάσταση ΧΑΔΑ).

Με τη βεβαιότητα ότι δεν θα επιτρέψετε μία επωφελής για την χώρα συμφωνία να λειτουργήσει ως “καταδίκη” για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημα για την ανάπτυξη των νησιών μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος
Κοιν.: Βουλευτή Δωδ/νήσου κ. Νεκτάριο Σαντορινιό
Βουλευτή Δωδ/νήσου κ. Δημήτρη Γάκη
Βουλευτή Δωδ/νήσου κ. Ηλία Καματερό
Βουλευτή Δωδ/νήσου κ. Μάνο Κόνσολα
Βουλευτή Δωδ/νήσου κ. Δημήτρη Κρεμαστινό
Βουλευτή Κυκλάδων κ. Νίκο Συρμαλένιο
Βουλευτή Κυκλάδων κ. Αντώνη Συρίγο
Βουλευτή Κυκλάδων κ. Νίκο Μανιό
Βουλευτή Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρούτση
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...