18 Οκτ 2015

Το Σ.τ.Ε. ακυρώνει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού, προστατεύοντας τα νησιά απο την τσιμεντοποίηση

Βαρυσήμαντη νίκη στον δικαστικό αγώνα, για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού,  προστατεύοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Χώρου!! Το Σ.τ.Ε. ακυρώνει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού του 2013. Με απόφασή της που εκδόθηκε....
στις 12 Οκτωβρίου 2015, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτή την αίτηση ακυρώσεως της από 9 Δεκεμβρίου 2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία η τότε Διοίκηση, είχε εγκρίνει το νέο τροποποιημένο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού παρά την αρνητική γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Την αίτηση ακυρώσεως είχαν ασκήσει οι περιβαλλοντικές οργανώσεις: 
 • Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, 
 • Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, 
 • Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 
 • Αρχέλων, 
 • Καλλιστώ, 
 • Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S., 
 • Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - MOM., 
 • ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και 
 • οι Δήμοι Λειψών και Κιμώλου.
Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία στον αγώνα, για την προώθηση του ορθολογικού χωροταξικού σχεδιασμού που βασίζεται, στην προστασία των μοναδικών χαρακτηριστικών του ελληνικού χώρου και επισημαίνει την αδήριτη αναγκαιότητα η λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Διοίκησης να πραγματοποιείται με διαφάνεια και σεβασμό της νομιμότητας. 

Το συγκεκριμένο νομοθέτημα, άνοιγε το δρόμο για τη μαζική δόμηση κατοικιών -υπό το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης- αναπαράγοντας το αποτυχημένο πρότυπο άλλων χώρων, το οποίο αποτέλεσε και τον βασικό λόγο της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους καταστροφής.

Με Λίγα Λόγια - Τι σημαίνει αυτό για την Χώρα μας;

Βασικό αποτέλεσμα του Χωροταξικού που ακυρώθηκε, θα ήταν η δόμηση των νησιών και άλλων ακτών της Χώρας μας, με συνοπτικές διαδικασίες για τη δημιουργία οργανωμένων τουριστικών υποδοχέων, με μόνο όρο την ύπαρξη έκτασης 150 στρεμμάτων.

Δεδομένου ότι αυτό θα επιτρεπόταν ακόμα και μέσα σε περιοχές NATURA, θα αντιμετωπίζαμε και στην Ελλάδα το ίδιο φαινόμενο με αυτό που κατέστρεψε τις παραλίες της Ισπανίας και βύθισε την αγορά ακινήτων αυτής της χώρας σε πρωτοφανή κρίση.

Με την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του ΣτΕ, διασώζεται το απαράμιλλο Ελληνικό τοπίο, δηλαδή η πρώτη ύλη για την ανάπτυξη τουρισμού υψηλού επιπέδου ή των ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτισμικού, περιπατητικού κ.α.), που αποφέρουν χωρίς να φορτίζουν καταστροφικά τα οικοσυστήματα και τις κοινωνικές δομές.

Τελικά, δηλαδή, η ακύρωση οδηγεί σε μεγαλύτερη και πιο επωφελή ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος χωρίς παράπλευρες και μη αντιστρέψιμες ζημίες. 

Το Ιστορικό της Υπόθεσης

Στις 31/07/2013 ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

Το πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που προωθούσε το σχέδιο νόμου, έτσι ώστε να ανοίγει το δρόμο για την μαζική δόμηση κατοικιών υπό το πρόσχημα της τουριστικής ανάπτυξης, αναπαράγοντας το αποτυχημένο πρότυπο άλλων χώρων, θίγοντας καθοριστικά τα απαράμιλλα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας.

Απόσπασμα της επιστολής των περιβαλλοντικών οργανώσεων από τον Ιούλιο 2013:

Ζητάμε την καταψήφιση των διατάξεων του νομοσχεδίου που θίγουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις διατάξεις που προβλέπουν:
 • την χωροθέτηση «οργανωμένων υποδοχέων τουριστικής δραστηριότητας» και «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» σε νησιά με έκταση μικρότερη από 130 τ.χλμ.
 • τη δυνατότητα χωροθέτησης «οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων» και «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και σε εθνικά πάρκα
 • τη -σχεδόν- οριζόντια αντιμετώπιση εκτάσεων διαφορετικής κλίμακας όσον αφορά το συντελεστή δόμησης
 • την αφαίρεση του ανώτατου ορίου που μπορεί να καταλάβει η τουριστική εγκατάσταση σε σχέση με την επιφάνεια ενός νησιού.
Σημειώνεται ότι είναι η τρίτη απόπειρα των υπουργείων Τουρισμού και Περιβάλλοντος να θεσμοθετήσει τις ρυθμίσεις αυτές, καθώς οι προηγούμενες δύο σταμάτησαν λόγω αντιδράσεων.

Ιδιαίτερα έντονες επιπτώσεις θα έχουν οι προτεινόμενες διατάξεις στα νησιά, καθώς προωθείται άκριτα η χωροθέτηση «οργανωμένων υποδοχέων τουριστικής δραστηριότητας» και «σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, θεωρεί πως λόγω των ευαίσθητων ισορροπιών που χαρακτηρίζουν τα νησιά (σε επίπεδο τοπίου, φυσικών και πολιτιστικών πόρων), οι όποιες παρεμβάσεις θα πρέπει να σχεδιάζονται με βάση την ανάγκη της διατήρησης της μέγιστης δυνατής αυτονομίας των νησιών σε φυσικούς πόρους (ενέργεια, νερό, κτλ) και άρα να είναι εφικτή μόνο όπου η φέρουσα ικανότητα το επιτρέπει. 

Εικοσιπέντε νησιωτικοί Δήμοι, μεταξύ των οποίων και η Μύκονος και άλλοι γνωστοί ταξιδιωτικοί προορισμοί της χώρας, εκφράζουν την αντίρρησή τους και ζητούν την καταψήφιση των διατάξεων του εν λόγω σχεδίου νόμου, και ο κατάλογος αυτός συνεχώς αυξάνεται.

Μετά από δικαστικό αγώνα των περιβαλλοντικών οργανώσεων, θεωρείται βαρυσήμαντη νίκη, το πόρισμα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ακυρώνει το "Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του Τουρισμού του 2013", επιτρέποντας την διατήρηση της μέγιστης δυνατής αυτονομίας των νησιών σε φυσικούς πόρους (ενέργεια, νερό, κτλ) και άρα να είναι εφικτή μόνο, όπου η φέρουσα ικανότητα το επιτρέπει!!
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...