11 Οκτ 2013

Το ΣτΕ έκρινε παράνομο το ΕΣΡ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν διαθέτει νομική συγκρότηση και η παράταση της θητείας των μελών του έχει ξεπεράσει το προβλεπόμενο όριο.
Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε.........ότι «κατά την έννοια της ρύθμισης του άρθρου 101Α του Συντάγματος, η οποία προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία εντός ορισμένων χρονικών ορίων και καθιερώνει ρητώς «ορισμένη» θητεία των μελών των ανεξάρτητων Αρχών, είναι μεν ανεκτή η συνέχιση της λειτουργίας των εν λόγω Αρχών μετά τη λήξη της θητείας των μελών τους και μέχρι την επιλογή νέων, μόνον όμως για εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις».

Σύμφωνα με το Σύνταγμα μετά την πάροδο του εύλογου χρόνου, δεν προβλέπεται παράταση της θητείας των μελών της ανεξάρτητης Αρχής, η οποία δεν έχει νομική συκγρότηση με την παρέλευση του προβλεπόμενου χρόνου.

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι «η ρύθμιση του άρθρου 57 παράγραφος 12 του Ν. 3979/2011, που επιτρέπει την αυτοδίκαιη παράταση της τετραετούς (κατά το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Ν. 3051/2002) θητείας των μελών Ε.Σ.Ρ. για μία ακόμη τετραετία, ήτοι για χρονικό διάστημα που σε κάθε περίπτωση υπερβαίνει τον ανεκτό, κατά το άρθρο 101Α του Συντάγματος, εύλογο χρόνο, είναι ανίσχυρη ως αντιβαίνουσα στην εν λόγω συνταγματική διάταξη» Δώδεκα μέλη του δικαστηρίου εξέφρασαν και πάλι αντίθετη γνώμη.

Πηγή : zougla.gr
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...