6 Φεβ 2013

Υπ. Ανάπτυξης: Καμία εξαίρεση από το «δεν πληρώνω χωρίς απόδειξη»...

Απολύτως καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, με την οποία ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για το δικαίωμά του να μην καταβάλει αντίτιμο των υπηρεσιών που έλαβε, εφόσον δεν ...
έχει λάβει και νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ή τιμολόγιο).

Αυτό τονίζει το υπουργείο Ανάπτυξης, επισημαίνοντας ακόμη πως καμία εξαίρεση δεν υπάρχει και ως προς την ουσία του μέτρου, δηλαδή το δικαίωμα του καταναλωτή να μην πληρώσει, αν δεν λάβει απόδειξη.

Προηγήθηκε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου που, επικαλούμενος επιστολή του υπουργείου Ανάπτυξης, με αριθμ. πρωτ. A4-17/28.01.2013, σημείωνε πως τα ιατρεία δεν εμπίπτουν στη διάταξη περί υποχρεωτικής ανάρτησης της πινακίδας...
Πηγή : nonews-news
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...