5 Ιαν 2012

Με βάση τις καταθέσεις ο φόρος στους ελεύθερους επαγγελματίες

Ακόμη και ο κύκλος εργασιών συγγενών επαγγελματιών θα εξετάζεται μέσα στα κριτήρια προσδιορισμού του εισοδήματος

Στο μάτι του “μεγάλου αδελφού” θα μπαίνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που θα....
εξετασθεί σήμερα το μεσημέρι στο Υπουργικό Συμβούλιο κατά τον φορολογικό έλεγχο των επιτηδευματιών και των ελευθέρων επαγγελματιών θα εφαρμόζονται νέα αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του εισοδήματος τα οποία δεν θα είναι πλέον μαχητά.
Ενδεικτικώς, για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς του φόρου των επαγγελματιών αυτών θα λαμβάνονται υπόψη οι τραπεζικές καταθέσεις, οι δαπάνες του, ο οφειλόμενος ΦΠΑ, ακόμη και ο κύκλος εργασιών άλλων συγγενών επαγγελματιών.
Οι τεχνικές υπολογισμού θα καθορισθούν αναλυτικά με υπουργική απόφαση και θα αφορούν στον προσδιορισμό με έμμεσο τρόπο των εσόδων, κερδών, εκροών και ΦΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα βασικά συστατικά του αλγόριθμου για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών θα είναι:
  • Ο κλάδος και το είδος της δραστηριότητας.
  • Ο τόπος και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος.
  • Η επιφάνεια της επαγγελματικής εγκατάστασης.
  • Οι μισθολογικές δαπάνες.
  • Οι λειτουργικές δαπάνες.
  • Το μεικτό ποσοστό κέρδους ανάλογα με το είδος των πωλούμενων αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών.
Εφόσον το αποτέλεσμα του ελέγχου έχει εξαχθεί βάσει των πιο πάνω μεθόδων, ο έφορος πριν την έκδοση της πράξης υπολογισμού του φόρου οφείλει να καλέσει τον υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος μπορεί να επικαλεστεί οποιοδήποτε στοιχείο προκειμένου να προβεί σε ανταπόδειξη.
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε στην επαγγελματική εγκατάσταση του φορολογουμένου ή ακόμα και από το γραφείο του εφόρου χρησιμοποιώντας ήδη στοιχεία από διαπιστωμένες παραβάσεις, πληροφορίες από την υπηρεσία και τρίτους όπως και στατιστικά δεδομένα πωλήσεων - εκροών από την ελεγχόμενη σε συνδυασμό με παρεμφερή που διαθέτει από ομοειδείς επιχειρήσεις εφαρμόζοντας:
α) Την αρχή των αναλογιών, β) την ανάλυση ρευστότητας του φορολογουμένου, γ) την καθαρή θέση του φορολογουμένου, δ) τη σχέση της τιμής πώλησης στον συνολικό όγκο κύκλου εργασιών.
Θανάσης Κουκάκης
Πηγή : 24h

Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...