5 Ιαν 2012

ΟΑΕΔ: Αλλαγές στη χορήγηση κάρτας ανεργίας

ΕΝΤΟΣ 5 εργάσιμων ημερών θα πρέπει να εμφανίζονται στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ οι άνεργοι πριν ή μετά τη λήξη ισχύος των δελτίων ανεργίας που ορίζεται στους τρεις μήνες (από 1 μήνα σήμερα), σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν την ιδιότητα του ανέργου και τα επιδόματα ανεργίας.
Το παραπάνω προβλέπει απόφαση του...
διοικητή του ΟΑΕΔ Ηλία Κικίλια, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ, εφαρμόζοντας τον ν. 3996/11, από τις 30 Ιανουαρίου.

Υποχρεώσεις

Με βάση την απόφαση του δ.σ. του ΟΑΕΔ που θα ισχύσει για την επιδότηση του ανέργου χρειάζονται:
1. Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατά την εγγραφή και μετά την αναγνώριση της αξίωσης για επιδότηση από τον ΟΑΕΔ. «Ο άνεργος κατοχυρώνει δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους 2 πρώτους μήνες της επιδότησής του και η αξίωση για την είσπραξη του μηνιαίου ποσού που αντιστοιχεί στον τρίτο μήνα κάθε τριμήνου παραγράφεται αν δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία μέχρι και την τελευταία ημέρα του δεύτερου μήνα του αμέσως επόμενου τριμήνου».
2. Η αξίωση για την είσπραξη των ποσών που αντιστοιχούν σε όλους τους μήνες που έπονται του μήνα, κατά τον οποίο ο άνεργος όφειλε να εμφανισθεί και δεν εμφανίσθηκε, παραγράφεται, εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να εμφανισθεί κατά τον τρίτο μήνα επί δύο συνεχόμενα τρίμηνα.
3. Η υποβολή δικαιολογητικών (όπως εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος ή υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης από τη ΔΟΥ εφόσον δεν υποχρεούται να υποβάλει φορολογική δήλωση, παραστατικού ταυτοπροσωπίας σε ισχύ, άδειας διαμονής ή εργασίας οι υπήκοοι τρίτων χωρών) για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας και όχι μόνο κατά την πρώτη εγγραφή στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/86 ότι «έλαβε γνώση με την υποχρέωση για ενημέρωση της υπηρεσίας εντός 8 εργάσιμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης, σε περίπτωση που συντρέξει λόγος αναστολής ή διακοπής της επιδότησης».

Διακοπή πληρωμής

1. Αν ο άνεργος δεν εμφανιστεί στην υπηρεσία μία φορά κατά τη διάρκεια του τρίτου μήνα κάθε τριμήνου της επιδότησής του.
2. Αν δεν δηλώσει εντός 8 εργάσιμων ημερών ότι ανέλαβε εργασία.

Πηγή : express 
Επιμέλεια : NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...