23 Οκτ 2015

Από 1 έως 15 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ και ΤΕΙ

Από 1 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Δίδεται ευκαιρία για αύξηση προσόντων με την απόκτηση ενός δεύτερου πτυχίου. Μέσα στον.....
Δεκέμβριο θα έχουν οι φοιτητές μέσω των κατατακτήριων εξετάσεων για φοίτηση και σε δεύτερη σχολή ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στις αρχές Νοεμβρίου από τους ενδιαφερόμενους

Συγκεκριμένα όπως κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν σχετικές αιτήσεις και δικαιολογητικά από 1 έως 15 Νοεμβρίου, ενώ θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου και σε ημερομηνίες που θα ανακοινώσει η κάθε σχολή. 
 
Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί από τη γραμματεία του τμήματος υποδοχής του ΑΕΙ ή ΤΕΙ τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος. 
 
Μέσω αυτών πολλοί απόφοιτοι άλλων σχολών μπορούν να εισαχθούν σε τμήματα του ενδιαφέροντός τους χωρίς να περάσουν ξανά από τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων. 
 
Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται αυτοτελώς ως ποσοστό επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους στο Τμήμα υποδοχής, ανεξάρτητα από το ποσοστό των μεταγραφών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...