29 Μαΐ 2015

Δύο τακτικές συνεδριάσεις για το Δημοτικό Συμβούλιο Μυκόνου

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Μυκόνου (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την Παρασκευή......
29 του μηνός Μαΐου 2015 και ώρα 19:00΄, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις:

Α. Η πρώτη συνεδρίαση στις 19:00΄ (μ.μ.) επι του παρακάτω αναφερομένου θέματος:

Περί έγκρισης προελέγχου ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Μυκόνου οικονομικού έτους 2012. 

Β. Η δεύτερη συνεδρίαση στις 20:00΄ (μ.μ.) και στην ημερήσια διάταξη τα παρακάτω αναφέρομενα θέματα:  

  1. Περί εξέτασης του θέματος τοποθέτησης και χρήσης πλωτής εξέδρας εντός ή εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δ. Σ. του Δήμου Μυκόνου.
  2. Περί δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που αφορά επιχορήγηση της ΚΔΕΠΠΑΜ.
  3. Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων κλπ.
Μύκονος, 25-05-2015
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Λάμπρος Παναγιωτακόπουλος
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...