28 Μαΐ 2015

Τα ψιλά γράμματα της νομιμοποίησης «μαύρων» καταθέσεων

Σε μια δυνατότητα «αγοράς» αποταμίευσης με την οποία μπορεί να δικαιολογηθεί οποιαδήποτε απόκτηση ή απόκρυψη περιουσιακού που εντοπίσθηκε.......
από φορολογικό έλεγχο έχει ανακηρύξει το υπουργείο Οικονομικών τη ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των μαύρων καταθέσεων. 
Επί της ουσίας δίνεται σε όλους τους φορολογούμενους η δυνατότητα να «ξεπλύνουν» μαύρο χρήμα και να κλείσουν με αυτόν τον τρόπο ακόμη και φορολογικούς ελέγχους που έχουν ξεκινήσει από το ΣΔΟΕ ή το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου πληρώνοντας πολύ λιγότερα σε σχέση με αυτά που θα τους προκύψουν από τον έλεγχο. Ειδικότερα:

-καταθέσεις και επενδύσεις που την 30η Απριλίου βρίσκονταν στο εξωτερικό μπορούν να νομιμοποιηθούν με την καταβολή φόρου 15% επί του ποσού που νομιμοποιείται.
 
-η νομιμοποίηση μπορεί να γίνει από φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα (π.χ. επιχειρήσεις)

-το είδος των καταθέσεων και επενδύσεων που μπορούν αν νομιμοποιηθούν θα καθοριστούν με σχετική υπουργική απόφαση.

-με την καταβολή του φόρου το δημόσιο δεν έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο για την προέλευση των ποσών που νομιμοποιήθηκαν, ούτε ο φορολογούμενος είναι υποχρεωμένος να αποδείξει από πού προήλθαν.


-όλοι οι φορολογούμενοι, καθώς και αυτοί για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου ή έχει ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος και δεν έχει ολοκληρωθεί, ή έχει ολοκληρωθεί και ο ελεγχόμενος έχει καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή ή έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση νομιμοποίησης αδήλωτων εισοδημάτων. Η νομιμοποίηση γίνεται με την υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος και την καταβολή φόρου ύψους 30% επί του εισοδήματος που δηλώνεται.

-τα χρήματα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κατατεθειμένα σε τράπεζα.

-η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων γίνεται χωρίς την καταβολή προστίμων και προσαυξήσεων.

-η υποβολή των δηλώσεων θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 31 Ιουλίου.


-στις περιπτώσεις φορολογούμενων που ελέγχονται, νομιμοποιούν εισόδημα, αλλά από την ολοκλήρωση του ελέγχου προκύπτει η απόκρυψη εισοδήματος μεγαλύτερου από αυτό που νομιμοποίησαν τότε το επιπλέον εισόδημα φορολογείται με την κλίμακα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή με συντελεστή 26% ή 33%.
Η ρύθμιση για τη νομιμοποίηση των «μαύρων» εισοδημάτων θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 5 Ιουνίου και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο για το κοινοβούλιο.
Σπύρος Δημητρέλης
Πηγή: capital.gr
Newsroom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...