29 Μαΐ 2015

Ναυαγοσωστική κάλυψη και Φύλαξη χώρων & κτηρίων σε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή

Πρόσκληση έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μυκόνου
Σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) την 29η του μηνός Μαΐου, ημέρα.......

Παρασκευή και ώρα 17:00΄ (μ.μ.), σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ. 5, 6 του Ν. 3852 / 2010, σε έκτακτη Δημόσια Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου, λόγω του κατεπείγοντος, ύπαρξη προθεσμιών που πρέπει να τηρηθούν για τη σύναψη συμβάσεων, να συζητηθεί και ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή απόφαση επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

1. Έγκριση Πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής κάλυψης των πολυσύχναστων παραλιών του Δ. Μυκόνου για το έτος 2015.

2. Έγκριση Πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών Φύλαξης κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων του Δ. Μυκόνου για το έτος 2015.


Μύκονος, 28-05-2015
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Π. Κουκάς
Δήμαρχος Μυκόνου
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...