17 Φεβ 2013

Οδηγός για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Του Χρήστου Κολώνα
Σαράντα τέσσερις κατηγορίες χονδρικού εμπορίου μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με ποσοστά 40% έως 60% επί των επενδυτικών τους προτάσεων. Το ύψος των προϋπολογισμών των σχεδίων που θέλουν να υποβάλλουν για να επιχορηγηθούν κυμαίνεται από 20.000 έως 100.000 ευρώ. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες αρχίζει να «τρέχει» από τις 25 Φεβρουαρίου και «κρατά» μέχρι τις 25 Απριλίου, διάστημα κατά το οποίοι οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν.........
ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους. Σε αυτό έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν όχι μόνο όσοι έχουν επιχειρήσεις, αλλά κι εκείνοι που θέλουν για πρώτη φορά να συστήσουν εταιρείες.


Οπως δημοσιεύει το imerisia.gr, οι ενδιαφερόμενοι έμποροι μπορούν να βοηθηθούν οικονομικά για ανακαίνιση των επιχειρήσεών τους, για την απόκτηση επαγγελματικών οχημάτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών κ.λπ. Αναλυτικά οι κατηγορίες του χονδρικού εμπορίου που ενισχύονται, είναι:
Οδηγός για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ
1. Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων.
2. Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
3. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων.
4. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων.
5. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων.
6. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών.
7. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας.
8. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών
9. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας.
10. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων.
11. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού.
12. Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων
13. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών.
14. Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών.
15. Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος.
16. Χονδρικό εμπόριο ποτών.
17. Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής.
18. Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών.
19. Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού.
20. Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
21. Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων.
22. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών.
23. Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού.
24. Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών.
25. Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων.
26. Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών.
27. Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων.
28. Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης.
29. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού.
30. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων.
31. Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών
32. Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών.
33. Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού.
34. Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών.
35. Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου.
36. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου.
37. Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού.
38. Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων.
39. Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής.
40. Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης.
41. Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων.
42. Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων.
43. Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων.
44. Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο.

Οι κατηγορίες των επιχειρήσεων
Οι κατηγορίες που μπορούν να συμμετάσχουν είναι:
1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: Είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
2. Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρησείς που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία.
Οι υφιστάμενες Επιχειρήσεις θα πρέπει:
 • Να μην εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.
 • Να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους (Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας) ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας.
 • Να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.
 • Να είναι εγκατεστημένες και να έχουν καταστατική έδρα στην ελληνική επικράτεια.
 • Να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
 • Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης.
 • Να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. Επιχειρήσεις που στερούνται νόμιμης άδειας λειτουργίας καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από το Πρόγραμμα.
 • Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε., ΙΚΕ.
 • Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
 • Να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
 • Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Νέες - υπό σύσταση επιχειρήσεις
Ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις με αυτές της κατηγορίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, ή οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης. Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές.

Οι επιλέξιμες δαπάνες για το χονδρικό εμπόριο
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη δαπάνη είναι 60%.
 • Κτιριακές εργασίες διαμόρφωσης χώρων, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους διοίκησης, λειτουργίας, διάθεσης των εμπορευμάτων και ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεων.
 • Παρεμβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
 • Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ) (βλ. www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html).
 • Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες έκδοσης αδειών και οι δαπάνες επίβλεψης.
2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσοστό επί του προϋπολογισμού είναι 100%.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων και των χώρων διοίκησης).
 • Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και αναβάθμισης υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα κ.λπ.
 • Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής π.χ. ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης κ.λπ.
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης. όπως μέσα αποθήκευσης πρώτων υλών και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου της παραγωγικής μονάδας, εξοπλισμός αποθηκευτικών χώρων, αυτοματοποιημένα συστήματα μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών στους χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης, μηχανές γραφείου, εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα.
3. Μεταφορικά μέσα. Το ανώτατο ποσό που μπορεί να επιχορηγηθεί είναι 10.000 ευρώ.
 • Προμήθεια καινούργιων και αμεταχείριστων αυτοκινούμενων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής και μόνον χρήσης (όπως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης κ.λπ.) σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.
4. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό επί του προϋπολογισμού είναι 10.000 ευρώ.
 • Κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ. Τα λογισμικά δύναται να αφορούν την αυτοματοποίηση των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce, τη σύνδεση σε e-marketplaces και την ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS).
 • Κόστη παραμετροποίησης Λογισμικού / Εφαρμογών που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Το κόστος αυτό είναι επιλέξιμο από τη στιγμή θέσης σε λειτουργία του λογισμικού και μέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
 • Κόστος εκπαίδευσης σε συστήματα / εφαρμογές που θα προμηθευτεί η επιχείρηση στο πλαίσιο της παρούσας δράσης.
 • Επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού στο σύνολό τους μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού.
5. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Το ανώτατο ποσοστό επιδότησης είναι 100%.
 • Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται άμεσα είτε με εξοικονόμηση ενέργειας είτε με την προστασία του περιβάλλοντος π.χ. αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση υαλοπινάκων ή και πλαισίων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης θερμομόνωση κτιρίων.
 • Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία περιβάλλοντος, όπως εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ, εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και για την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά κ.λπ.
6. Προβολή - προώθηση. Το ανώτατο επιλέξιμο ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό είναι 20.000 ευρώ.
 • Χρηματοδοτούνται έξοδα συμμετοχής σε διεθνείς και επαγγελματικές εκθέσεις, δαπάνες για σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού, κατασκευή ιστοσελίδας (μέχρι 5.000 ευρώ) και έξοδα διαφημιστικής καταχώρησης.

Πού μπορείτε να ενημερωθείτε
Για αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους εταίρους του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας Επιχειρηματικότητας:
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Αττική, Β. Αιγαίο, Ν. Αιγαίο,: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) Βαλαωρίτου 4, ΤΚ 10671, ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3620242, www.elanet.gr, email: infopep@elanet.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ήπειρος, Ιόνια Νησιά, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ), Μιχαλακοπούλου 58, ΤΚ 26221, ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 622711, www.diaxeiristiki.gr, email: ifigeneia@patrascc.gr; vaivalis@patrascc.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ), Οικισμός Λήδα - Μαρία, 6ο ΧΛΜ Χαριλάου - Θέρμης, ΤΚ 570 01, ΘΕΡΜΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ τηλ. 2310 480000, www.e-kepa.gr, email: KakoudisA@e-kepa.gr; StravasN@e-kepa.gr.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ (ΔΕΣΜ - ΟΣ), Αποστόλου Σούζου 14, ΤΚ 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, τηλ. 25310 35916, www.desm-os.gr, email: desm-123@otenet.gr.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Στερεάς Ελλάδας, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΑΝΔΙΑ), Γ. Γεννηματά 13, ΤΚ 35100, ΛΑΜΙΑ τηλ. 22310 67498, www.andia.gr, email: astrakas@andia.gr; litakim@andia.gr.
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Θεσσαλία, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΕΔΕΠ), Ελ. Βενιζέλου 4 & Ιάσωνος, ΤΚ 38221, ΒΟΛΟΣ τηλ. 24210 76894, www.aedep.gr, email: kpapathanasiou@aedep.gr
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κρήτη, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ), Γιαμαλάκη 50 & Σοφοκλή Βενιζέλου, ΤΚ 71202, ΗΡΑΚΛΕΙΟ τηλ. 2810 302400, www.ank.gr, email: gterzakis@ank.gr
 • Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο τηλ. 801 11 36300.
 • Στον ΕΦΕΠΑΕ στο τηλ. 210 - 6985210.
 • Στα στελέχη των Περιφερειών.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...