2 Ιαν 2012

Παραχώρηση του Φυτωρίου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Την απόφαση παραχώρησης του αγροκτήματος του Αμπελουργικού Φυτωρίου Ρόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπέγραψε σήμερα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης, ικανοποιώντας σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Περιφερειάρχης Γιάννης Μαχαιρίδης στις 27 Οκτωβρίου 2011.
Σύμφωνα με την απόφαση, παραχωρείται δωρεάν......
στην Περιφέρεια η χρήση του αγροκτήματος, που βρίσκεται στα Κοσκινού Ρόδου, και συγκεκριμένα δέκα πέντε κτηματολογικές μερίδες, συνολικής έκτασης 245.000 τ.μ., που προστίθενται στα 260 στρέμματα που έχει ήδη στην κυριότητά της η Περιφέρεια (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου). 
Το παραχωρούμενο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο αμπελουργικό φυτώριο παραγωγής τοπικών ποικιλιών αμπέλου και τράπεζας νησιωτικών ποικιλιών αμπέλου, θα δημιουργηθεί βοτανικός κήπος, θερμοκήπια παραγωγής δασικών φυτών καθώς και εκτροφείο πτηνών που θα τροφοδοτεί όλη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Επίσης ως εργαστήριο ελέγχου και ανάλυσης εδαφών φυτικών προϊόντων και μελιού που λειτουργεί ήδη και είναι πλήρως εξοπλισμένο από την Περιφέρεια.
Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε είκοσι (20) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποχρεούται για τη συντήρηση και λειτουργία του αγροκτήματος με δικά της έξοδα και επιβαρύνεται για κάθε δαπάνη που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και επιβαρύνει το ακίνητο.
Σύμφωνα με την απόφαση, απαγορεύεται η περαιτέρω παραχώρηση του ακινήτου σε τρίτους, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και η αλλαγή ή μη χρησιμοποίηση του σκοπού της παραχώρησης σε εύλογο χρόνο.
NewsRoom Mykonos Ticker                      
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...