1 Οκτ 2015

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυκόνου

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν 26η Σεπτεμβρίου 2015 για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυκόνου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο......
που εξελέγη πραγματοποίησε την 30η Σεπτεμβρίου 2015 την πρώτη του συνεδρίαση με κύριο θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα.

Την 26η Σεπτεμβρίου 2015 έλαβαν χώρα οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων του συνεταιρισμού. Για το πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου η θητεία διαρκεί 4 χρόνια, εξελέγησαν πρώτος ο κ. Παναγιώτης Κ. Κουκάς, δεύτερος ο κ. Αρτέμης Δ. Κουσαθανάς, τρίτος ο κ. Θεόδωρος Ι. Κουσαθανάς, τέταρτος ο κ. Αναστάσιος Ι. Ασημομύτης και πέμπτος ο κ. Δημήτριος Π. Κουκάς.

Το εν λόγω συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα την 30η Σεπτεμβρίου και επαναξέλεξε ως Πρόεδρο αυτού τον κ. Παναγιώτη Κων/νου Κουκά. Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Αρτέμης Δ. Κουσαθανάς, Γ. Γραμματέας ο κ. Θεόδωρος Ι. Κουσαθανάς και Ταμίας ο κ. Αναστάσιος Ι. Ασημομύτης.

Για το τριμελές εποπτικό συμβούλιο του οποίου η θητεία είναι ισόχρονη με του Δ.Σ. πρώτος εκλέχτηκε ο κ. Ιωάννης Ν. Ασημομύτης, δεύτερος ο κ. Άγγελος Γ. Κουσαθανάς και τρίτος ο κ. Μάρκος Θ. Κοντός.
Newsroom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...