22 Οκτ 2015

Τι αλλάζει στη χορήγηση αδειών διαμονής – Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται κάποια θέματα που αφορούν τους μετανάστες, όπως αυτά προβλέπονται.....
στις διατάξεις του Ν4332/2015.

Η παρακάτω εγκύκλιος εστάλη προς τις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας και τις διευθύνσεις αλλοδαπών.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...