7 Μαρ 2013

Ταμεία: Eυνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη έως 65.000 €, τραπεζικά κριτήρια για μεγαλύτερα, ζητά η Τρόικα

Στα τεχνικά κλιμάκια που θα αρχίσουν να συνεδριάζουν από σήμερα παραπέμπεται το θέμα της ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς στη χθεσινή συνάντηση της ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους επικεφαλής της τρόικας, δεν υπήρξε σύγκλιση απόψεων, κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα των δόσεων...........

Σημαντικό είναι ότι η τρόικα απαίτησε κοινή αντιμετώπιση στη ρύθμιση φόρων και εισφορών. Δηλαδή να ισχύσει η ίδια φόρμουλα στη ρύθμιση χρεών, τόσο σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newmoney.gr, η τρόικα απαιτεί αποδεικτικό φερεγγυότητας για τους οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων με οφειλή πάνω από 500.000 ευρώ που θα ενταχθούν στην ρύθμιση χρεών ύστατης ευκαιρίας. Το πιστοποιητικό θα χορηγείται από τράπεζα, ενόρκους λογιστές ή ελεγκτική εταιρία και θα αποδεικνύει τη βιωσιμότητα της επιχείρησης μικρής η μεγαλύτερης καθώς και τη δυνατότητα του οφειλέτη να εγγυηθεί την εξόφληση του χρέους με εγγυητικές επιστολές και προσημείωση ακίνητης και κινητής περιουσίας.

Για τους μικρότερους οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση αρκεί η προσημείωση περιουσιακών στοιχείων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η τρόικα φαίνεται ότι θα παραμείνει αμετακίνητη στη θέση της οι δόσεις για τους οφειλέτες να μην υπερβαίνουν τις 36 ενώ δεν έχει εγκρίνει να προβλεφθεί έκπτωση για τις προσαυξήσεις. Αντίθετα στην πρότασή του το ΙΚΑ ζητά οι δόσεις να κυμαίνονται από 60 έως 72 με την προϋπόθεση ότι καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες εισφορές ενώ η ελάχιστη μηνιαία καταβολή να μην είναι μικρότερη από 100 ευρώ .

Την ίδια ώρα ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει ένα σχέδιο της νέας ρύθμισης, που σύμφωνα με δικές του πληροφορίες έχει πέσει στο τραπέζι.

Αυτό περιλαμβάνει:

*Κεφαλαιοποίηση των οφειλών μέχρι και τις 31/1/2013

*Πληρωμή μόνο των τρεχουσών εισφορών για το διάστημα από 1/2/2013 μέχρι 30/6/2013. Στην ουσία στο εξάμηνο αυτό όσοι μπουν στη ρύθμιση δεν θα πληρώνουν τίποτε από παλιά χρέη.

*Ανά εξάμηνο μετά τον Ιούνιο θα αποδίδεται κλιμακωτά τμήμα της οφειλής, που κυμαίνεται από 1% μέχρι 3,5% για συνολικό ύψος κεφαλαιοποιημένης οφειλής μέχρι τις 65.000 ευρώ.

*Η δόση θα μπορεί να είναι και χαμηλότερη από τα 100 ευρώ, όταν πρόκειται για ρύθμιση προς το ΙΚΑ και χαμηλότερη των 200 ευρώ στο δίμηνο όταν ρυθμίζονται χρέη στον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ.

*Η υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνεται με κριτήρια βιωσιμότητα τα οποία θα είναι πιο αυστηρά και "απαιτητικά" όσο μεγαλώνει το ύψος της οφειλής. Για χρέη μέχρι 50.000 ευρώ απαιτείται πλήρης οικονομική ανάλυση της επιχείρησης. Ενώ για χρέη από 100.000 ευρώ και πάνω ο οφειλέτης θα πρέπει να εξασφαλίσει την εγγύηση της τράπεζας ότι μπορεί να τα πληρώσει.

*Η διάρκεια της ρύθμισης προτείνεται να φτάνει μέχρι τις 31/12/2018, δηλαδή καλύπτει τους επόμενους 66 - 72 μήνες

*Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για να υπαχθεί σε νέα διαδικασία ρύθμισης εντός 18 μηνών και θα κρίνεται με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...