30 Μαρ 2013

Πώς θα ρυθμιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο

Θα προβλέπει έως και 48 δόσεις
Την πάγια και έκτακτη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο αναμένεται να εξετάσουν μέσα στην επόμενη εβδομάδα τρόικα και Κυβέρνηση. Η έκτακτη διευκόλυνση αποπληρωμής οφειλών θα αφορά σε χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, ενώ η πάγια θα αφορά στα μελλοντικά χρέη........
Σύμφωνα με το news.gr, η έκτακτη ρύθμιση με ονομάζεται και "ρύθμιση τελευταίας ευκαιρίας" θα προβλέπει έως και 48 δόσεις για την αποπληρωμή οφειλών, ενώ η πάγια ρύθμιση η οποία συνδέεται με την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη προβλέπει από 18 έως 36 δόσεις.

Για να μπορεί να υπάγεται στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδείξει την προσωρινή οικονομική του δυσπραγία, ενώ εν συνεχεία για να λαμβάνει το ανώτατο όριο δόσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η εξόφληση του συνόλου της οφειλής. Πρώτα θα συμφωνείται το ποσοστό επί του μηνιαίου εισοδήματος που μπορεί ο συγκεκριμένος οφειλέτης να διαθέτει για την εξόφληση της κάθε μηνιαίας δόσης και ύστερα θα προκύπτει ο αριθμός των δόσεων.

Πολίτης που οφείλει στο Δημόσιο 20.000 ευρώ, έχει μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ και συμφωνήσει με τον Έφορο να καταβάλει ποσοστό 20%, τότε το ποσό της μηνιαίας δόσης θα καθορίζεται στα 400 ευρώ (20% επί 2.000 ευρώ= 400 ευρώ). Στη συνέχεια θα καθορίζεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης με διαίρεση του συνολικού χρέους των 20.000 ευρώ δια του ποσού της μηνιαίας δόσης των 400 ευρώ. Από τη διαίρεση αυτή θα προκύπτει ο αριθμός 50, ο οποίος θα στρογγυλοποιείται προς τα κάτω και θα γίνεται 48. Αυτό ενδεχομένως να σημαίνει ότι στις τρεις τελευταίες δόσεις ο οφειλέτης θα καταβάλει περισσότερα από 400 ευρώ.

Σημειώνεται πως ειδικά μετά τα στοιχεία που κατέδειξαν πως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο αυξήθηκαν στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 κατά 1,3 δισ. ευρώ η Κυβέρνηση θεωρεί πως η ρύθμιση οφειλών θα πρέπει να τύχει άμεσης εφαρμογής. Οι νέες ρυθμίσεις ενδεχομένως να προωθηθούν στη Βουλή με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...