29 Μαρ 2013

Εμπρόθεσμες οι πληρωμές εισφορών στον ΟΑΕΕ μέχρι 2 Απριλίου

Εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι πληρωμές εισφορών που έληγαν στο τέλος Μαρτίου και θα καταβληθούν στις 2 Απριλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3336/2005, η Παρασκευή 29 Μαρτίου και η Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 (Μεγάλη Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών αντίστοιχα) ορίζονται...... ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών. Συνεπώς, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής του 1ου διμήνου 2013, ορίζεται η 02/04/2013 τόσο για τις εντολές πληρωμής όσο και για τις άμεσες χρεώσεις και τις εσωτερικές εισπράξεις.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...