30 Μαρ 2013

Νέο σύστημα για την απόδοση του ΦΠΑ

ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ
Δύο εναλλακτικά σενάρια, προκειμένου να εφαρμοστεί νέο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ στο Δημόσιο από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ταυτόχρονη πληρωμή ενός ποσού της τάξεως των 10 ευρώ και την εξόφληση του υπολοίπου ποσού είτε σε δύο δόσεις είτε εφάπαξ........
Η νέα ρύθμιση, που αναμένεται να προωθηθεί σύντομα στη Βουλή, αναμένεται να ισχύσει για τις φορολογικές περιόδους που ξεκινούν από την 1η Απριλίου 2013 και μετά.

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μήνα που έπεται της εκάστοτε φορολογικής περιόδου, πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ ή οποιοδήποτε άλλο μεγαλύτερο ποσό επιθυμούν.

Για την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού εξετάζονται δύο προτάσεις:
1. Η πρώτη, η οποία είναι και η επικρατέστερη, προβλέπει να γίνεται εφάπαξ, χωρίς καμία προσαύξηση εντός των επομένων 10 ημερών, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα, που έπεται της φορολογικής περιόδου.

2. Η δεύτερη πρόταση προβλέπει να γίνεται σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα πρέπει να καταβληθεί εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης, δηλαδή μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της φορολογικής περιόδου, και η δεύτερη μέχρι το τέλος του επομένου μηνός. Ομως στην περίπτωση αυτή η δεύτερη δόση θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%.

Σήμερα οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης είναι υποχρεωμένοι είτε να καταβάλουν εφάπαξ τον οφειλόμενο ΦΠΑ είτε να πληρώσουν μια προκαταβολή 40% και το υπόλοιπο 60% σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, δηλαδή 30% μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα και 30% μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα. Το ποσό καθεμιάς από τις δόσεις αυτές επιβαρύνεται με προσαύξηση 2%. Με τη νέα ρύθμιση καταργείται η υποχρέωση του φορολογούμενου να καταβάλει άμεσα, με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, τουλάχιστον το 40% του οφειλόμενου φόρου.

Αντικίνητρο
Η υποχρέωση αυτή λειτουργεί σήμερα για τουλάχιστον 250.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες ως αντικίνητρο για την υποβολή περιοδικών δηλώσεων. Οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπό το βάρος της κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας αποφεύγουν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, καθώς δεν θέλουν να δώσουν άμεσα το 40% του ΦΠΑ.

Το αποτέλεσμα είναι το Δημόσιο να τους αναζητεί εκ των υστέρων και να προχωρά στη διενέργεια προσωρινών φορολογικών ελέγχων, από τους οποίους βεβαιώνονται τα ποσά ΦΠΑ που δεν αποδόθηκαν λόγω μη υποβολής δηλώσεων, και επιπλέον προσαυξήσεις 3,5% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Δίδεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να συμβιβαστούν καταβάλλοντας σε 6 μηνιαίες δόσεις τους βεβαιωθέντες φόρους και τις προσαυξήσεις μειωμένες στα 3/5, δηλαδή στο 2,1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Περιοδική δήλωση
Τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης


Με την κατάργηση της υποχρεωτικής καταβολής του 40% του οφειλόμενου ΦΠΑ, ταυτόχρονα με την υποβολή της περιοδικής δήλωσης και με τη θέσπιση ενός ελάχιστου καταβλητέου ποσού μόλις 10 ευρώ, η διαδικασία υποβολής της περιοδικής δήλωσης ουσιαστικά αποδεσμεύεται από τη διαδικασία εξόφλησης του φόρου.

Τα πλεονεκτήματα της νέας ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:
- Οι επιχειρήσεις δεν θα επιβαρύνονται υπέρμετρα σε σχέση με το σημερινό σύστημα. Σήμερα πληρώνουν μηνιαία προσαύξηση 2% για καθεμία από τις 2 μόνο δόσεις στις οποίες καλούνται να εξοφλήσουν το υπόλοιπο 60% που απομένει μετά την προκαταβολή του 40%, την οποία πληρώνουν άμεσα με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων. Με το νέο σύστημα θα πληρώνουν ως προκαταβολή ό,τι ποσό θέλουν και το υπόλοιπο θα έχουν το δικαίωμα να το εξοφλήσουν είτε εφάπαξ χωρίς προσαύξηση είτε σε 2 ισόποσες δόσεις, στη μία μόνο εκ των οποίων θα επιβάλλεται προσαύξηση 2%.

- Οι επιχειρηματίες που δεν θα μπορούν να πληρώνουν εμπρόθεσμα τον οφειλόμενο ΦΠΑ, λόγω έλλειψης ρευστότητας, δεν θα απειλούνται με ποινικές διώξεις και με ποινές φυλάκισης για μη απόδοση ΦΠΑ.
Μαρία Βουργάνα
Πηγή : imerisia.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...