30 Μαρ 2013

Πως θα προσληφθούν 400.000 άνεργοι με 490 ευρώ τον μήνα

Μετά το Πάσχα αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα για την πρόσληψη 400.000 ανέργων σε δήμους όλης της χώρας. Το πρόγραμμα «μαμούθ» θα συντονίσει ο ΟΑΕΔ. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά ενώ η επιλογή θα γίνει με μόρια τα οποία κατά κύριο λόγο εξαρτώνται από το πόσο διάστημα έχει παραμείνει κάποιος άνεργος, από το αν υπάρχει και δεύτερο άνεργο μέλος στην οικογένεια αλλά και από το οικογενειακό εισόδημα.
 Οι βασικές πληροφορίες σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, είναι οι εξής:.....

 • Οι άνεργοι θα ενταχθούν στα προγράμματα των Δήμων για χρονικό διάστημα 5 μηνών.
 • Η αμοιβή θα ανέρχεται στο ποσό των 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 490 ευρώ μηνιαίως για τους ανέργους άνω των 25 ετών. Για τους ανέργους κάτω των 25 ετών η αμοιβή ορίζεται σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 427 ευρώ μηνιαίως.
 • Το πρόγραμμα θα καλύπτει και τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη, ύψους 257,20 ευρώ το μήνα.
 • Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι εξής ομάδες ανέργων:
 1. Εγγεγραμμένοι άνεργοι, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Προϋπόθεση οι δύο σύζυγοι να είναι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
 2. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
 3. Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε, Βορειοηπειρώτες, oμογενείς και oμογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα Νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και την συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
 • Ωφελούμενος θα είναι μόνο το ένα μέλος από την οικογένεια Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έχουν υποβάλει αίτηση και τα δύο μέλη της οικογένειας, θα αποκλείονται από τον προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και οι δύο αιτήσεις.
 • Τα έργα στα οποία θα απασχοληθούν οι άνεργοι περιλαμβάνονται τα εξής:
 1. έργα κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως διαμόρφωση και φροντίδα πάρκων και λοιπών έργων πρασίνου, αναδάσωση, δασοπροστασία και φύλαξη περιοχών υψηλού φυσικού κάλλους, καθαριότητα παράλιων περιοχών, καθαρισμοί και μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα, δράσεις διατήρησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 2. Υπηρεσίες φροντίδας, μέριμνας ηλικιωμένων, Αμεα και παιδιών.
 3. κοινωνικές δράσεις όπως κοινωνικά παντοπωλεία, συλλογή και διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού, ξενώνες αστέγων και κοινωνικά ιατρεία
 4. οδική ασφάλεια μαθητών, σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών περιοχών.
 • Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων είναι η διάρκεια της ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα
 • Το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, για το μέλος της οικογένειας που υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, μοριοδοτείται ως εξής:
 1. Για τους πρώτους 12 μήνες: 1 μονάδα ανά πλήρη μήνα
 2. Για τους επόμενους 12 μήνες: 1,5 μονάδα ανά πλήρη μήνα
 3. Για τους επόμενους 12 μήνες: 2 μονάδες ανά πλήρη μήνα
 4. Με τον ίδιο τρόπο μοριοδοτείται και το χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου, για το μέλος της οικογένειας - στόχου που δεν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό.
 • Για καθένα από τα ανήλικα τέκνα αναλογούν 10 μονάδες ενώ η μονογονεϊκή οικογένεια θα μοριοδοτηθεί με το διπλάσιο αριθμό μονάδων ανεργίας
 • Αναφορικά με το οικογενειακό εισόδημα (για το τελευταίο οικονομικό έτος) προβλέπονται τα εξής:
 1. έως 10.000,00 ευρώ: 30 μονάδες
 2. από 10.001,00 έως 20.000,00 ευρώ: 20 μονάδες
 3. από 20.001,00 έως 30.000,00 ευρώ : 10 μονάδες
 4. από 30.001,00 ευρώ και άνω : 0 μονάδες
 • Σύμφωνα με την προτεινόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετά τη δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο μία αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, για την απασχόληση τους σε θέσεις εργασίας γενικών καθηκόντων, καθώς και μέχρι 3 φορείς (δήμους) κατά σειρά προτίμησης.
 • Οι πληρωμές προς τους δικαιούχους (δήμους) θα πραγματοποιούνται σε3 (τρεις)δόσεις

Πηγή : fpress.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...