21 Μαρ 2013

Ποιος εγγυάται τις καταθέσεις στις Κυπριακές τράπεζες;

Το ενδεχόμενο να γίνει τελικώς «κούρεμα» στις καταθέσεις ύψους περίπου 69 δισεκατομμυρίων ευρώ που βρίσκονται στις κυπριακές τράπεζες επανέρχεται στο προσκήνιο καθώς φέρεται να αποτελεί «τμήμα» του περίφημου “PlanB”. Σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, κυριαρχούν οι καθησυχαστικές δηλώσεις ότι το κούρεμα – αν τελικώς γίνει- θα ισχύσει μόνο για τις καταθέσεις στην Κύπρο και πουθενά αλλού.......


Σύμφωνα με το fpress.gr, στην Ελλάδα, καθησυχαστικές δηλώσεις για τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες εξακολουθεί να κάνει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας. Στο προσκήνιο, επανέρχεται το θέμα της εγγύησης των καταθέσεων. Τις οποίες βάσει νόμου, εγγυάται το κράτος και φορέας εγγύησης είναι το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Τι ισχύει λοιπόν βάσει της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας;

Αυτό που καθίσταται σαφές είναι ότι το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων, ισχύει μόνο για την περίπτωση που μια τράπεζα χρεοκοπήσει. Μόνο τότε ισχύει το περίφημο όριο των 100.000 ευρώ το οποίο είναι κοινό για Ελλάδα και Κύπρο. Η περίπτωση της φορολόγησης των καταθέσεων, είναι τελείως διαφορετική και δεν υπάρχει θέμα «προστασίας». Εκεί, ο νομοθέτης αποφασίζει αν θα φορολογηθούν οι καταθέσεις, από ποιο όριο και πάνω και με ποιον συντελεστή. Για τις περιπτώσεις χρεοκοπίας μιας τράπεζας, ισχύουν οι απαντήσεις που δημοσιεύει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων:

Δείτε τις απαντήσεις στα 15 ερωτήματα που ακολουθούν.
 

1. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων ;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. 


Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; 
 Ότι αν κάποιος έχει κατάθεση 100.000 ευρώ σε μια τράπεζα και 100.000 ευρώ σε μια δεύτερη τράπεζα, τότε προστατεύεται και για τις δύο καταθέσεις καθώς είναι σε ξεχωριστές τράπεζες. Η προστασία για τις καταθέσεις έως το ύψος των 100.000 ευρώ, ισχύει μέχρι την 31.12.2015. Βέβαια, η προστασία των καταθέσεων μέχρι το ύψος των 100.000 ευρώ έχει καταστεί υποχρεωτική με ευρωπαϊκή οδηγία για ολόκληρη την Ευρώπη.
2. Οι καταθέσεις προθεσμίας, ταμιευτηρίου, και όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Όλες οι καταθέσεις καλύπτονται από το ΤΕΚΕ.


3. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Δηλαδή, λογαριασμός 200.000 ευρώ ο οποίος εμφανίζεται σε δύο ονόματα, καλύπτεται από το ΤΕΚΕ. Λογαριασμός 100.000 ευρώ σε δύο ονόματα, δεν σημαίνει φυσικά ότι θα αποζημιωθεί για 100.000 ευρώ ο καθένας.


4. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.

5. Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην ίδια τράπεζα;
Δείτε ένα παράδειγμα το οποίο ετοίμασε το ίδιο το ΤΕΚΕ: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α, Β,Γ ;

Ας τους πάρουμε έναν έναν:
Ο Α έχει στο όνομά του δύο κοινούς λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα. Ο ένας είναι 150.000 ευρώ και ο δεύτερος 100.000 ευρώ. Θα αποζημιωθεί συνολικά για 100.000 ευρώ και για τους δύο λογαριασμούς.
Ο Β έχει στο όνομά του έναν κοινό λογαριασμό με τον Α ύψους 150.000 ευρώ άρα θα αποζημιωθεί για 75.000 ευρώ
Ο Γ έχει στο όνομά του κοινό λογαριασμό με Α ύψους 100.000 ευρώ και θα αποζημιωθεί για 50.000 ευρώ.


6. Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες;
Να χρησιμοποιήσουμε και πάλι το παράδειγμα του ΤΕΚΕ: Ο καταθέτης Α διατηρεί σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β κατάθεση 100.000 ευρώ στην τράπεζα Κ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα Λ 100.000 ευρώ. 

Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα (Κ και Λ);

Να τους δούμε και πάλι έναν-έναν:
Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την τράπεζα Κ ( τη μισή κατάθεση επειδή ο λογαρισμός είναι κοινός) και 100.000 ευρώ από την τράπεζα Λ (επειδή ο λογαριασμός είναι ατομικός).
Ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Κ (επειδή ο λογαριασμός είναι κοινός).


7. Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων;
Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ έως το ποσό των 100.000 ευρώ.


8. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες ;
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.


9. Οι τόκοι μιας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση;
Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.


10. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ; Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προιόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος. Δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ότι θα χαθεί το τμήμα της κατάθεσης άνω των 100.000 ευρώ. Αν η τράπεζα έχει περιουσιακά στοιχεία τα οποία θα αποφέρουν κάποια χρήματα αν ρευστοποιηθούν, οι καταθέτες μπορεί να αποζημιωθούν και για ένα μέρος από το τμήμα της κατάθεσής του που υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ.


11. Η αποζημίωση μιας προθεσμιακής σε δολάρια θα γίνει σε δολάρια ή σε ευρώ;
Η αποζημίωση καταβάλλεται σε ευρώ. Για την μετατροπή των δολαρίων σε ευρώ εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων.
 

12. Εάν φυλάσσω τα χρήματά μου σε θυρίδα τράπεζας, είναι εγγυημένα από το TEKE;
Τα χρήματα που παραμένουν κλειδωμένα στις θυρίδες, δεν καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).
 

13. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (το οποίο δεν χρεοκοπεί όπως αναφέρεται στις προηγούμενες σελίδες του αφιερώματος που κρατάτε στα χέρια σας). Ως εκ τούτου, το ΤΕΚΕ καλύπτει και τις καταθέσεις υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών σε χώρες της Ευρωπαικής Ενωσης ή Τρίτες χώρες.


14. Καλύπτει το ΤΕΚΕ καταθέσεις υποκαταστημάτων τραπεζών των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαικής Ενωσης όπως η Κύπρος, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α.; Οι κυπριακές τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Μarfin Εγνατία Τράπεζα), οι τράπεζες του Ηνωμένου Βασιλείου (π.χ. Citibank) κ.α δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων των χωρών τους. 

Όπως όμως προαναφέρθηκε, από το τέλος του 2011, η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι του ύψους των 100.000 ευρώ αποτελεί κοινή πολιτική της ΕΕ και καλύπτεται από κοινοτική οδηγία.

15. Πόσο σύντομα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση που οι καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες και από ποιο φορέα; Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καταβάλλει τις σχετικές αποζημιώσεις που αφορούν μη διαθέσιμες καταθέσεις εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...