24 Φεβ 2013

ΥπερΔι@ύγεια: Μια χρήσιμη μηχανή αναζήτησης

  • 0
     


 ΥπερΔι@ύγεια: Μια χρήσιμη μηχανή αναζήτησης
Η καλύτερη πρόσβαση στα ανοικτά δημόσια δεδομένα αποτελεί τον στόχο της μηχανής αναζήτησης ΥπερΔι@ύγεια, η οποία παρέχει σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να ψάξει με ταχύτητα, ευκολία και ακρίβεια, στα περιεχόμενα όλων των δημοσίων εγγράφων που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Το Πρόγραμμα Δι@ύγεια εισήγαγε (με το νόμο 3861/2010), για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την υποχρέωση ανάρτησης των αποφάσεων και πράξεων των κυβερνητικών οργάνων και της δημόσιας διοίκησης στο Διαδίκτυο. Μέσω αυτού ο κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση, από......
ένα και μόνο σημείο (στη διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr), στο σύνολο των νόμων και αποφάσεων που εκδίδουν τα κυβερνητικά όργανα, οι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι ανεξάρτητες Αρχές και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι αποφάσεις δεν εκτελούνται, αν δεν αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο. Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης, η κάθε απόφαση αποκτά έναν μοναδικό Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), ο οποίος την πιστοποιεί. Με αυτό τον τρόπο, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών (Διοικητικές Πράξεις, Διορισμοί, Προκηρύξεις, Εγκύκλιοι, Έντυπα Δαπάνης κ.ά.).

Αν και πρόκειται για μια σημαντική πηγή ενημέρωσης των πολιτών, παρέχοντας πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανοικτών δημόσιων δεδομένων, η πλοήγηση και η αναζήτηση σε αυτά είναι συχνά δύσκολη με το υπάρχον σύστημα, εξαιτίας και του μεγάλου όγκου τους. Κάθε εργάσιμη ημέρα υπολογίζεται ότι αρκετές χιλιάδες νέα δημόσια έγγραφα προστίθενται στη Δι@ύγεια, με αποτέλεσμα να είναι πλέον περισσότερες από 6,77 εκατ. οι καταχωρήσεις μέχρι σήμερα, με συνολικό όγκο δεδομένων 33,3 GB.

Ο διαδικτυακός τόπος ΥπερΔι@ύγεια έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, μέσα από τη δημιουργία ενός συστήματος άμεσης αναζήτησης στα περιεχόμενα όλων των εγγράφων που αναρτώνται στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Πρόκειται για μια καθαρά προσωπική ερευνητική προσπάθεια του Ευάγγελου Μπάνου, μηχανικού Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, που δεν συνδέεται με κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η ΥπερΔι@ύγεια επεξεργάζεται το σύνολο των μεταδεδομένων και των εγγράφων, εξάγοντας το πλήρες κείμενο, με τη βοήθεια και μεθόδων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR). Βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ευχρηστίας και προσβασιμότητας, διευκολύνοντας τους χρήστες με διάφορες λειτουργίες όπως: πολλαπλά φίλτρα αναζήτησης, προεπισκόπηση εγγράφων, αναζήτηση στο περιεχόμενο των αρχείων τύπου PDF που αναρτώνται στην Δι@ύγεια και όχι μόνο στους τίτλους, λειτουργία οπτικής αναγνώρισης για αρχεία που είναι κωδικοποιημένα σε μορφή εικόνας, πρόσβαση σε αντίγραφα των τελευταίων εγγράφων που αναρτώνται στην Δι@ύγεια (ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία όταν έχει τεχνικά προβλήματα η ίδια η Δι@ύγεια) κ.α.
Πηγή : troktiko.eu
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...