1 Οκτ 2015

Έρχονται οι υπουργικές αποφάσεις για τις "αυθημερόν άδειες" των επιχειρήσεων

Σάρκα και οστά θα αρχίσει να αποκτά τις αμέσως επόμενες ημέρες ο νόμος – κέλυφος για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης.......
των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που προβλέπει ακόμη και την "αυθημερόν" έκδοση άδειας με απλή υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία και τον εκ των υστέρων έλεγχο από το κράτος.

Η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση (νόμος πλαίσιο 4262/2014) που είχε ψηφιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση ως μνημονιακή υποχρέωση, παραμένει στην ουσία μέχρι σήμερα κενή περιεχομένου καθώς παρά το γεγονός ότι έχει περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος από την ψήφισή της, εκκρεμούν ακόμη να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις με τις εφαρμοστικές διατάξεις ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή του νόμου.

Η νέα υφυπουργός Βιομηχανίας, Θεοδώρα Τζάκρη, ανακοίνωσε χθες ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι πρώτες υπουργικές αποφάσεις που θα απλουστεύουν τις διαδικασίες αδειοδότησης για τους κλάδους της βιομηχανίας τροφίμων, του τουρισμού, της εστίασης και των ορυκτών οι οποίοι αποτελούν το 30% της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο των νομοπαρασκευαστικών επιτροπών για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης στα πετρελαιοειδή και την κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ίδια διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αλλάξει το πνεύμα του νόμου, θα γίνουν ωστόσο επιμέρους τροποποιήσεις εκεί που έχουν εντοπιστεί προβλήματα.

Στις αρχές του 2016 το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει στην έκδοση της αντίστοιχης δευτερογενούς νομοθεσίας για ακόμη τέσσερις μεγάλους επιχειρηματικούς κλάδους, ενώ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του μνημονίου, ο νόμος θα πρέπει να έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή μέχρι τον Ιούνιο του 2016. Το υπουργείο πρόκειται επίσης να προσλάβει –για δεύτερη φορά- την Παγκόσμια Τράπεζα ως τεχνικό σύμβουλο για να προχωρήσει το έργο της απλοποίησης. 

Αυτές οι υπουργικές αποφάσεις θα προσδιορίζουν μεταξύ άλλων τους γενικούς και ειδικούς όρους αδειοδότησης, τις εξαιρέσεις που δεν θα εμπίπτουν στο νέο αδειοδοτικό μοντέλο, τα επιμέρους πρότυπα που θα ισχύουν, τα παράβολα που θα πληρώνουν υποχρεωτικά όλες οι επιχειρήσεις, τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες και τις αμοιβές των ιδιωτικών φορέων που θα αναλάβουν να ελέγχουν και να πιστοποιούν τις επιχειρήσεις, τα πρόστιμα, τη λειτουργία της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης που θα δημιουργηθεί, το πλαίσιο προσφυγών κ.ά.

Μέχρι σήμερα μόλις δύο από τις 22 υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που χρειάζονται για να υλοποιηθεί ο νόμος, είχαν προλάβει να εκδοθούν από την προηγούμενη κυβέρνηση, και αυτές πριν περίπου ένα χρόνο. Το Νοέμβριο του 2014 είχε καταργηθεί η υποχρέωση έκδοσης άδειας για 103 δραστηριότητες και συνολικά 897 επαγγέλματα χαμηλής όχλησης της βιομηχανίας τροφίμων καθώς και η υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε 1039 δραστηριότητες από 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων.

Με τον νόμο πλαίσιο, ουσιαστικά καταργείται το σημερινό γραφειοκρατικό μοντέλο αδειοδότησης, όπου οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εκδώσουν δεκάδες διαφορετικές άδειες από τους δημόσιους φορείς, ώστε να υλοποιήσουν το κάθε τους βήμα (ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία), και αντικαθίσταται από ένα σύστημα "αυτοσυμμόρφωσης" των εταιρειών με την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων ότι πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους, και τον εκ των υστέρων έλεγχο και πιστοποίηση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Καθορίζονται τρεις διαφορετικές βαθμίδες αδειοδότησης για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητάς τους.

- Στις περισσότερες περιπτώσεις επιχειρήσεων "χαμηλής όχλησης" θα αρκεί μια δήλωση στο ΓΕΜΗ και στη ΔΟΥ, ενώ η Περιφέρεια θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά.

- Για τις επιχειρήσεις μέσης όχλησης, όπου λόγοι δημόσιου συμφέροντος το απαιτούν, θα ζητείται είτε δήλωση συμμόρφωσης με βάση προκαθορισμένους όρους ή επιμέρους πρότυπα που θα θεσπιστούν.

- Στις πιο σύνθετες περιπτώσεις (μεγάλες βιομηχανίες), η υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας θα απαιτείται, όπως σήμερα, πριν από την έναρξη δραστηριότητας. Τα δικαιολογητικά, όμως, θα μειωθούν, καθώς κάποια θα καταργηθούν, ενώ άλλα θα αντικατασταθούν από υπεύθυνες δηλώσεις.
Βασίλης Γεώργας
Πηγή: capital.gr
Newsroom MykonosTicker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...