5 Μαρ 2013

Πλήρη δικαιώματα αποζημίωσης και στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν

Σε εφαρμογή τέθηκε νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν για αποζημίωση σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, ο εν λόγω κανονισμός καθορίζει τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών, παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για τους επιβάτες αεροπορικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών και επιβάλλει υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες, ιδιώτες ή εταιρείες, λεωφορείων και πούλμαν και στους διαχειριστές τερματικών σταθμών, όσον αφορά την ευθύνη τους προς τους επιβάτες........
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις μεταφορές, Σιμ Κάλας, δήλωσε τα εξής: «Τηρήσαμε την υπόσχεσή μας: χάρη στον κανονισμό αριθ. 181/2011, τα δικαιώματα των επιβατών εκτείνονται πλέον και στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν. Η Ε.Ε. αποτελεί πλέον την πρώτη γεωγραφική περιοχή στον κόσμο με πλήρες σύνολο δικαιωμάτων επιβατών που καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς»,σύμφωνα με το blog.gr

Συγκεκριμένα, στα νέα δικαιώματα που παρέχει ο κανονισμός στους επιβάτες λεωφορείων, συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

- Κόμιστρα και άλλοι όροι σύμβασης χωρίς διάκριση λόγω εθνικότητας.

- Μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα. Συγκεκριμένα, παροχή δωρεάν βοήθειας σε καθορισμένους τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και επί λεωφορείων και πούλμαν, καθώς και χρηματική αποζημίωση σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εξοπλισμού μετακίνησής τους.

- Επαρκής και εύκολα προσιτή πληροφόρηση όλων των επιβατών πριν από το ταξίδι τους και κατά τη διάρκειά του, καθώς και παροχή γενικών πληροφοριών σε τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και στο διαδίκτυο όσον αφορά τα δικαιώματά τους.

- Επιστροφή ολόκληρου του αντιτίμου ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.).

- Δικαίωμα αποζημίωσης ανερχόμενης στο 50% της τιμής του εισιτηρίου, επιπλέον της επιστροφής ολόκληρου του αντιτίμου, σε περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων, ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης άνω των 2 ωρών από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, αν η επιχείρηση λεωφορείων και πούλμαν δεν παρέχει στον επιβάτη το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ επιστροφής του αντιτίμου ή μεταφοράς με άλλο δρομολόγιο (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.).

- Επαρκής βοήθεια (ελαφρά γεύματα, γεύματα, αναψυκτικά, καθώς και, εάν χρειάζεται, κατάλυμα) σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης άνω των 90 λεπτών αναχώρησης όταν πρόκειται για ταξίδι διάρκειας άνω των τριών ωρών (ισχύει μόνο για ταξίδια απόστασης άνω των 250 χλμ.).

- Αποζημίωση για θάνατο, τραυματισμό, απώλεια ή φθορά αποσκευών που προκαλείται από οδικά ατυχήματα.
- Δημιουργία από τις επιχειρήσεις λεωφορείων και πούλμαν μηχανισμού διεκπεραίωσης καταγγελιών, ο οποίος τίθεται στη διάθεση όλων των επιβατών.

- Σύσταση ανεξάρτητων φορέων σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. με εντολή να επιβάλει την εφαρμογή του κανονισμού και, κατά περίπτωση, κυρώσεις.

- Το φθινόπωρο του 2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση με τις εθνικές αρχές προκειμένου να συντονιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...