14 Μαρ 2013

Οι δέκα Νόμοι του Σόλωνα του Αθηναίου Νομοθέτη!

Οι Δέκα νόμοι (ηθικοί) του Σόλωνα για μια ανώτερη πνευματική, και κοινωνική ζωή.......
  • μὴ ψεύδου.
  • τὰ σπουδαῖα μελέτα.
  • φίλους μὴ ταχὺ κτῶ·
  • οὓς δ᾽ ἂν κτήσῃ μὴ ἀποδοκίμαζε.
  • ἄρχε πρῶτον μαθὼν ἄρχεσθαι.
  • συμβούλευε μὴ τὰ ἥδιστα, ἀλλὰ τὰ ἄριστα.
  • νοῦν ἡγεμόνα ποιοῦ.
  • μὴ κακοῖς ὁμίλει.
  • θεοὺς τίμα.
  • γονέας αἰδοῦ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...