15 Μαρ 2013

Οδηγός επιβίωσης για... δημόσιους υπαλλήλους

Σε κατάσταση νευρικής κρίσης βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς τη μια μέρα είναι εντός του Δημοσίου και την άλλη, ανάλογα με τα... κέφια της Τρόικα, βρίσκονται εκτός. Οι τελικές αποφάσεις, πάντως, που θα ληφθούν σίγουρα θα επηρεάσουν την καθημερινότητά τους, καθώς το μόνο σίγουρο είναι η Μνημονιακή υποχρέωση της χώρας μας να θέσει εντός του έτους 25.000 δημοσίους υπαλλήλους σε καθεστώς διαθεσιμότητας κάτι που δυνητικά μπορεί να τους οδηγήσει στην έξοδο από το Δημόσιο αν μέσα σε......
12 μήνες δεν έχουν μετακινηθεί στο πλαίσιο της κινητικότητας σε άλλε υπηρεσίες.

Με δεδομένο ότι η Τρόικα, είτε στην παρούσα χρονική στιγμή, είτε στην επόμενη άφιξή της στις αρχές του Ιουνίου, θα συνεχίσει να ζητάει ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και ... τηλέφωνα των υπαλλήλων που θα απολυθούν από το Δημόσιο, τα «Παραπολιτικά» παρουσιάζουν σήμερα ένα χρηστικό οδηγό ερωτήσεων με απαντήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους δημοσίους υπαλλήλους να μάθουν και να κατανοήσουν όλα τα σχέδια της Κυβέρνησης.

Ειδικότερα:
Θα γίνουν απολύσεις στο Δημόσιο;
Όλα είναι ανοιχτά. Ο κ. Μανιτάκης έχει σε όλους τους τόνους διαβεβαιώσει ότι «δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή του σε καμία απόλυση υπαλλήλου» και πως οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας - διαθεσιμότητας θα απορροφηθούν σε άλλες υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Ωστόσο, η δέσμευση αυτή του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης δείχνει να αμφισβητείται από το ίδιο το κείμενο του νέου Μνημονίου, όπου γίνεται αναφορά στο πλαίσιο κινητικότητας.

Ποιο το μέλλον των υπαλλήλων που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας;
Στο πρόγραμμα θα ενταχθεί, σύμφωνα με τον κ. Μανιτάκη, περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων, 2.000 σε πρώτη φάση, συγκεκριμένων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα μετακινηθούν σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό. Οι μετακινήσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα σε υπηρεσίες όπου υπάρχουν διαπιστωμένες ανάγκες σε προσωπικό, όπως σε νοσοκομεία, σε αστυνομικά τμήματα, ΚΕΠ, στις Διευθύνσεις Συντάξεων στο Δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Ποιους αφορά και πότε εντάσσονται;
Όσοι υπάλληλοι πληρούν τα κριτήρια έχουν τεθεί αυτοδικαίως από τις 12 Νοεμβρίου, ημέρα δημοσίευσης του Ν. 4093/2012, στο πρόγραμμα κινητικότητας - διαθεσιμότητας. Από την ημερομηνία αυτή, θα υπολογιστεί αναδρομικά η καταβολή των μηνιαίων απολαβών, δηλαδή το 75% επί των αποδοχών για διάστημα έως και 12 μήνες. Η διαθεσιμότητα αφορά μόνο συμβασιούχους αορίστου χρόνου, αποφοίτους Λυκείου, που προσλήφθηκαν εκτός διαγωνισμού (ΑΣΕΠ) και εργάζονται σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ που ανήκουν στον δημόσιο τομέα.

Πώς θα μετακινηθούν οι υπάλληλοι εκεί όπου οι κενές οργανικές θέσεις έχουν καταργηθεί;
Με τη μετάταξη προβλέπεται η σύσταση θέσης όπου δεν υπάρχει κενή οργανική θέση αλλά υπάρχει πραγματική ανάγκη. Η μετακίνηση υπαλλήλου για την κάλυψη πραγματικών και διαπιστωμένων αναγκών γίνεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανική θέση, δεδομένου ότι το προβλέπει ο ίδιος ο νόμος.

Η διαδικασία μετακίνησης υπαλλήλων σε άλλες θέσεις ενέχει τον κίνδυνο ιδιαίτερης μεταχείρισης υπαλλήλων;
Όχι, διότι το μέτρο έχει γενικό και αντικειμενικό χαρακτήρα και οι διαδικασίες θα γίνουν τάχιστα, με προκαθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών και τα προσόντα των υπαλλήλων, μακριά από ρουσφετολογικές πιέσεις.

Ποιές είναι οι βασικές «δεξαμενές» των 25.000 υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα;
Η βασική «δεξαμενή» θα προέλθει από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που αριθμεί πάνω από 80.000 υπαλλήλους, αλλά και από την Παιδεία, η οποία έχει πάνω από 150.000 υπαλλήλους και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (δημοτικές επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, ΔΕΚΟ, κρατικές ανώνυμες εταιρείες του κράτους), όπου υπηρετούν πάνω από 100.000 υπάλληλοι.

Γιατί όχι από τα υπουργεία;
Τα υπουργεία διαθέτουν μόνο το 10%, περίπου, 55.000, των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και δεν υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω μείωσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό στα υπουργεία μετά τα νέα οργανογράμματα;
Υπάρχει και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανέρχεται σε 4.115 έως 4.445 άτομα.

Πώς θα γίνει η αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων;
Με γραπτό τεστ στο οποίο θα υποβληθούν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης), υπό την επίβλεψη του ΑΣΕΠ.

Από ποιους θα ξεκινήσει η αξιολόγηση;
Η αξιολόγηση θα ξεκινήσει από αυτούς, που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Δηλαδή, από τους προϊσταμένους τμημάτων, διευθύνσεων και γενικών διευθύνσεων. Για αυτήν την κατηγορία είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνέντευξης.

Ποιες βασικές γνώσεις θα ζητηθούν;
Οι βασικές γνώσεις οι οποίες θα ζητηθούν είναι σχετικές με την Ιστορία της ανθρωπότητας και τη γεωγραφία του πλανήτη, τους θεσμούς, τα όργανα και το πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οργάνωση και τη διοίκηση του κράτους, τον πολιτισμό, τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα κ.λπ.

Θα υπάρχουν ειδικές ερωτήσεις;
Οι ειδικές ερωτήσεις θα αφορούν πρακτικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι ανά κλάδο.

Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης;
Οι σπουδές, στις οποίες θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας. Η επιμόρφωση που έχει λάβει ο υπάλληλος με τη συμμετοχή του σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα. Η εμπειρία που διαθέτει από προηγούμενη προϋπηρεσία. Η γνώση ξένων γλωσσών. Ο ατομικός φάκελος του υπαλλήλου.
Από την εφημερίδα "ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ"
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...