29 Οκτ 2011

Επιστολή προς τον Χίτλερ (εφημερίδα "Καθημερινή", 1941)

(Γεώργιος . Βλάχος, « Καθημερινή», 8 Μαρτίου 1941)
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. ΤΟΝ κ. Α. ΧΙΤΛΕΡ, ΑΡΧΙΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΝ TOΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ξοχώτατε,
λλάς, τ γνωρίζετε, θέλησε ν μείνη ξω το παρόντος πολέμου. ταν ξερράγη, ρχιζε μόλις ν᾿ ναρρωννύη π πλθος βαθυτάτων πληγν, τς ποίας εχον καταλίπει ες τ σμα της πόλεμοι ξωτερικο κα σωτερικα διαιρέσεις, κα οδ δυνάμεις εχε, οδ διθεσιν, οδ λόγον ν᾿ ναμιχθ ες πόλεμον, το ποίου, ν τ τέλος πέπρωται πάντως ν......
χη δι᾿ λον τν κόσμον συνεπείας σημαντικάς, ρχή του δν παρουσίαζε δι᾿ ατν μέσους κινδύνους. ς μ ληφθον π᾿ ψει α δηλώσεις της α σχετικαί. ς μ ληφθον π᾿ ψει τ γγραφα τ ποα ες πίσημον Βίβλον δημοσίευσε. ς μ ληφθ π᾿ ψει τ πλθος τν λόγων, τν κειμένων, τν ποδείξεων δι τν ποίων πιστοποιεται πίμονος ατη πόφασίς της, ν μείνη κτς το πολέμου. Κα ς ληφθ τοτο μόνον: Τ τι λλς ταν ο ταλο πνιξαν ες τν λιμένα τς Τήνου τν «λλην» κα ερε τ θραύσματα τν τορπιλλν κα βεβαιώθη τι σαν ταλικά, τ κρυψε. Διατί;... Διότι, ν τ πεκάλυπτε θ το ποχρεωμένη ν κηρύξη τν πόλεμον ν δεχθ τν κήρυξιν τοΰ πολέμου.

Δν θελε λοιπν τν πόλεμον μ τος ταλος λλάς. Οτε μόνη, οτε μ Συμμάχους, οτε μ βαλκανικούς, οτε μ γγλους. θελε ες τν μικρν ατν γωνίαν τς γς ν ζήση κατ δύναμιν συχος, πειδ το κατάκοπος, πειδ εχε πολεμήσει πολ κα πειδ γεωγραφική της θέσις εναι τοιαύτη στε ν μ θέλη ν χη χθρος οτε τος Γερμανος ες τν ξηράν, οτε τος γγλους ες τν θάλασσαν. Μέχρι τς στιγμς κείνης, τς στιγμς κατ τν ποίαν πνίγη «λλη», λλς εχε, κτς τν ερηνικν της διαθέσεων, πρόσθετον σφάλειαν, δύο πογραφάς, τν ταλικήν, ποία τν εχε κατ πάσης κ μέρους της πιθέσεως σφαλίσει, κα τν γγλικήν, ποία λθεν ς αθόρμητος τς κεραιότητός της γγύησις.

ν τούτοις, ταν λίγον μετ τν «λλην» παρουσιάσθησαν πτα ποδείξεις τς μελλούσης ταλικς πιθέσεως, λλάς, πεισθεσα τι μία πογραφ δν εχεν ξίαν, δν στράφη ς φειλε πρς τν λλην, λλ᾿ στράφη -τ νθυμεσθε, ξοχώτατε;- πρς μς. Κα ζήτησε τν προστασίαν τν δικήν σας. Κα τί πηντήθη τότε ες τν λλάδα;... Τί πηντήθη δν γνωρίζω καλς. Γνωρίζω μως κ στόματος το ποθανόντος πρωθυπουργο μας, τι Γερμανία πήντησεν ες τ διάβημά μας συνιστσα ν μ δώσωμεν φορμν -ν μ πιστρατευθμεν δηλαδ- κα ν εμεθα συχοι. Δν δώσαμεν λοιπν φορμήν, δν πεστρατεύθημεν, μέναμεν συχοι μλλον κοιμώμεθα συχοι -διότι τν προηγουμένην μς εχον κάμει κα γεμα ο ταλο- πόταν μς παρουσιάσθη μ τ τελεσίγραφον πρέσβυς τς ταλίας.

Τότε λοιπν πο κα πρς ποον θέλατε ν στραφ λλάς;... Πρς τος ταλούς, τν ποίων εχε ες τν τσέπην της, μαζ μ τ θραύσματα τν τορπιλλν, κα τν νευ ξίας πογραφήν; λλ᾿ ατο τς εχον κηρύξει τν πόλεμον. Πρς μς; λλ᾿ μες τυχς ερίσκεσθε κενο κριβς τ πρωί, ες τς 28 κτωβρίου, ες Φλωρεντίαν. Ν μείνη μόνη; λλ᾿ οτε εροπορίαν εχε, οτε λικόν, οτε χρήματα, οτε στόλον. στράφη λοιπν πρς τν τελευταίαν πομείνασαν πογραφήν: Πρς τος γγλους. Κα ατοί, τν ποίων καίετο Πατρίς, ο ποοι γρύπνουν ες τς κτς τς Μάγχης νήσυχοι, ο ποοι τότε -πως τ εχον δηλώσει- δν εχον παρκ τ μέσα δι τν δίαν των προστασίαν, λθαν. λθαν μέσως. νευ ξιώσεων, νευ διαπραγματεύσεων, νευ χαρτιν. Κα μετ᾿ λίγας μέρας, ες τ Μέτωπον τ ποον εχεν νοίξει ες τ βουν τς πείρου βάναυσος ταλικς αφνιδιασμός, πιπταν λληνες στρατιται κα πρτος γγλος εροπόρος.

Τί συνέβη π τς ρας κενας, τ γνωρίζετε κα Σες κα κόσμος λόκληρος. Νικνται ο ταλοί. Κα νικνται κε, στρατιωτικς, σμα πρς σμα, π μς, τος μικρούς, τος δυνάτους. χι π τος γγλους. Διότι γγλος στρατιώτης δν πάτησεν ες τν λβανίαν. Νικνται. Διατί; Διότι δν χουν δανικά, διότι δν χουν ψυχήν. Διότι...

- λλ᾿ ατ εναι ξω το θέματος. πέναντι τς μάχης ατς βέβαιον εναι, διότι μς δηλώθη, τι μείνατε θεατής: « πόθεσις ατή, μς επατε, δν μ᾿ νδιαφέρει. Εναι στορία ταλική. Δν θ πέμβω παρ μόνον ταν γγλικς στρατς ποβιβασθ ες τν Θεσσαλονίκην, ες μεγάλας ποσότητας». Θ μπορούσαμεν, κτοτε, ξοχώτατε, ν Σς ρωτήσωμεν: «Κα Φλωρεντία;... Κα τ τι τν μέραν κριβς κατ τν ποίαν μς πετίθεντο ο ταλοί, συνηντσθε μαζί τους ες τς χθας το ρνου κα τος παρεδίδατε τν λλάδα;»... λλ δν θελήσαμεν. Μαζ μ τ θραύσματα τν ταλικν τορπιλλν κρύψαμεν ες τν τσέπην μας κα τν Φλωρεντίαν καί, ταν κάποιοι διάκριτοι μς τν νεθύμιζαν, πηντμεν: «Διεφώνησαν. Τος γέλασαν ο ταλοί». Διατί;

Διότι τσι θέλαμεν ν πιστεύωμεν. Διότι μς συνέφερεν τσι. πειτα, καθς προχωρομεν μες ες τν λβανίαν, προχώρουν κα α σχέσεις τς Γερμανίας κα τς λλάδος. γκυλωτς Σταυρς κυμάτιζε ες τ Μέγαρον τς ν θήναις πρεσβείας σας τν πρώτην το τους, κατήρχετο μεσίστιος ταν πέθνησκεν είμνηστος Μεταξς, πρέσβυς σας ρχετο ν συγχαρ τν νέον Πρωθυπουργόν, α μεταξ μν κα μν μπορικα συναλλαγα εχον παναρχίσει κα διεμαρτυρήθητε κάποτε ντόνως διότι μία φημερς τς μερικς γραψεν τι γερμανικ τάνκς παρουσιάσθησαν ες τν λβανίαν. λα λοιπν καλά. μες ες τν λβανίαν, Σες θεαταί, κα ο γγλοι σύμμαχοί μας μ τ εροπλάνα των, μ τν Στόλον των... - ΜΟΝΟΝ. Γνωρίζετε πόσον προσεπαθήσαμεν ν εναι τ «ΜΟΝΟΝ» τοτο πραγματικόν;... ρκε ν ναφερθ τι, ταν ν γγλικν εροπλάνον πεσεν ες τν Θεσσαλονίκην, παρεκαλέσαμεν τος γγλους ν μ τ σηκώσουν ατοί. Δι ν μ παρουσιασθον κε στω κα δέκα γγλοι στρατιται. Δι ν μ παρεξηγηθμεν, δι ν μ δώσωμεν φορμήν. Γελτε;... χετε δίκαιον.

λλ κατ τ διάστημα τοτο, ν δ εχομεν πως χομεν σχέσεις, ν κ τς στάσεως τς Γερμανίας δημιουργηθεσα κάποια γαλήνη μενεν διατάρακτος, Σες ρχίσατε ν συγκεντρώνετε στρατεύματα ες τν Ρουμανίαν. Τ πρτα σαν πρς κπαίδευσιν τν Ρουμάνων. Τ δεύτερα πρς προστασίαν τν πετρελαίων. Τ τρίτα δι ν κρατήσουν τ σύνορα. Τ τέταρτα... - λλ τ τέταρτα πλέον σαν τριακόσιαι χιλιάδες. Τότε πογεγραμμένος μετέβη δημοσιογραφν ες τν Βουλγαρίαν, πέρασε τν δρόμον τν ποον τώρα περνον ο στρατοί σας κα πανελθν επεν ες τν μακαρίτην Πρωθυπουργόν:

- μέχρι Σόφιας δρόμος χει τώρα, προσφάτως, διαπλατυνθ. Α ξύλιναι γέφυραι χουν τώρα, προσφάτως, ποστηριχθ μ πασσάλους. Τ πολείμματα τς ξυλείας ερίσκονται κόμη κε. Εναι προφανς τι ο Βούλγαροι χουν τοιμάσει τώρα, πως πως, τν δρόμον δι ν περάση στρατός...

Κα μετ τοτο;... Μετ τοτο, τί πρεπε ν κάμη λλάς; Ν ζητήση βοήθειαν; Ν μ ζητήση; Ν πιστεύση; Ν μ πιστεύση; Ν βλέπη τος Γερμανος ες τ σύνορα τ βουλγαρικά, ν τος μετρ περνντας τν Δούναβιν, ν τος παρακολουθ εσερχομένους ες τν Σόφιαν, ν τος βλέπη συμμαχοντας μ τος Βουλγάρους, ν᾿ κούη τος Βουλγάρους μιλοντας περ τν θνικν των διεκδικήσεων, κα ν στέκη μέριμνος ν τ πεποιθήσει τι ο Γερμανο ερίσκονται ες τν Κολαν δι ν προφυλάξουν τ πετρέλαια τ ρουμανικά;...

λλ᾿ στω, ς τ᾿ φήσωμεν λα ατά, τ γενόμενα, τς δηλώσεις, τν στορίαν κα ς λθωμεν ες τ πράγματα. Φαίνεται -λέγουν το κόσμου τ ραδιόφωνα- τι ο Γερμανο θέλουν ν εσβάλουν ες τν λλάδα. Σς ρωτμεν: ΔΙΑΤΙ; ν κατ τς λλάδος πιχείρησις, ς συμφέρουσα ες τν ξονα, το π᾿ ρχς ναγκαία, τότε δν θ παρουσιάζετο πρ τεσσάρων μηνν μόνος κ. Γκράτσι ες τς τρες τ πρωί. Θ παρουσιάζοντο ταλία κα Γερμανία μαζί, λλως, μ λλο τελεσγράφον, λλου περιεχομένου, λλης προθεσμίας, λλης μορφς.

Δν πρξε, λοιπόν, π᾿ ρχς κατ τς λλάδος πιχείρησις ες τν ξονα ναγκαία. Εναι λοιπν τώρα;... λλ διατί;... Μήπως δι ν μ δημιουργηθ Μέτωπον κατ τς Γερμανίας ες τ Βαλκάνια; λλ᾿ ατ εναι μυθιστορήματα. Οτε μαχομένη λλάς, οτε γγλία -τ λέγει σαφς τ πίσημον νακοινωθν τς προχθεσινς 6ης Μαρτίου, λλ τ λέγει σαφέστερον κόμη λογικ- οτε Σερβία, οτε Τουρκία, χουν λόγον ν προκαλέσουν τν ξάπλωσιν το πολέμου. Ατς πο εναι κα που εναι, τος φθάνει. λλ τότε;... Μ δι ν σωθον ες τν λβανίαν ο ταλοί;... λλ περ ποίου εδους σωτηρίας θ πρόκειται; Ο ταλο δν θ εναι ττημένοι ριστικς, τελεσιδίκως, παγκοσμίως κα αωνίως μόλις κα ες μόνον Γερμανς στρατιώτης πατήση ες τν λλάδα; Δν θ φωνάζη λος κόσμος τι σαράντα πέντε κατομμύρια ατοί, φο πετέθησαν ναντίον μν πο εμεθα μόλις κτώ, ζήτησαν τώρα τν βοήθειαν λλων γδοντα πέντε κατομμυρίων, δι ν σωθον;... Κα ες τ τέλος, ν θέλουν ν σωθον, διατ ν λθουν λλοι κατ τρόπον πολύτως ξευτελιστικν δι᾿ ατος ν τος σώσουν, φο τος σώζομεν εχαρίστως μες χωρς ξευτελισμούς; ς φύγουν μόνοι π τν λβανίαν ο ταλοί. ς επον παντο τι μς νίκησαν, τι κουράσθησαν ν μς κυνηγον, τι χόρτασαν π δόξαν κα ς φύγουν. μες τος βοηθομεν.

λλ θ μς ρωτήσετε σως, ξοχώτατε: «Καλ λα ατά. Κα ο γγλοι;...» λλ τος γγλους, ξοχώτατε, δν τος φέραμεν μες, τος φεραν ες τν λλάδα ο ταλοί. Τώρα λοιπν ες ατος τος ποίους φεραν ο ταλοί, ν τος επομεν ν φύγουν;... Καί, στω, ν τος επομεν ν φύγουν. λλ ες ποιούς; Ες τος ζωντανούς. Πς μως ν διώξωμεν τος νεκρούς, ατος πο πεσαν ες τ βουνά μας, ατος πο προσεγειώθησαν ες τν ττικν πληγωμένοι κα φκαν δ τν τλευταίαν πνοήν, ατος ο ποοι, ν καίετο πατρς των, λθαν κα γωνίσθησαν δ, κα πεσαν δ κα ερκαν δ να τάφον;... κοτε, ξοχώτατε, πάρχουν τιμίαι α ποαι ες τν λλάδα δν γίνονται. Κα ατ εναι καθαρα τιμίαι. Οτε τος νεκρούς, οτε τος ζωντανος μπορομεν ν διώξωμεν. Δν θ διώξωμεν κανένα, κα θ σταθμεν μαζ των, δ, μέχρις του κάποια λάμψη κτς λίου κα περάση καταιγίς.

Κα Σες; Σες -λέγουν πάντοτε- θ πιχειρήσετε ν εσβάλετε ες τν λλάδα. Κα μες, λας φελς κόμη, δν τ πιστεύομεν. Δν πιστεύομεν τι στρατς μ στορίαν κα μ παράδοσιν -ατ κα ο χθροί του δν τ ρνονται- θ θελήση ν κηλιδωθ δι μις πράξεως παναθλίας. Δν πιστεύομεν τι να Κράτος πάνοπλον, γδοήκοντα πέντε κατομμυρίων νθρώπων, μαχόμενον δι ν δημιουργήση ες τν Κόσμον «νέαν τάξιν πραγμάτων» -τάξιν, φανταζόμεθα, ρετς- θ ζητήση ν πλευροκοπήση να θνος μικρόν, πο γωνίζεται πρ τς λευθερίας του, μαχόμενον πρς μίαν Ατοκρατορίαν σαράντα πέντε κατομμυρίων.

Διότι τί θ κάμη Στρατς ατός, ξοχώτατε, ν ντ πεζικο, πυροβολικο κα μεραρχιν, στείλη λλς φύλακας ες τ σύνορά της εκοσι χιλιάδας τραυματιν, χωρς πόδια, χωρς χέρια, μ τ αματα κα τος πιδέσμους, δι ν τν ποδεχθον;... Ατος τος στρατιώτας φύλακας θ πάρξη στρατς δι ν τος κτυπήση;

λλ᾿ χι, δν πρόκειται ν γίνη ατό. λίγος πολς στρατς τν λλήνων πο εναι λεύθερος, πως στάθη ες τν πειρον, θ σταθ, ν κληθ, ες τν Θράκην. Κα τί ν κάμη;... Θ πολεμήση. Κα κε. Κα θ γωνισθ. Κα κε. Κα θ᾿ ποθάνη. Κα κε. Κα θ᾿ ναμείνη τν κ Βερολίνου πιστροφν το δρομέως, ποος λθε πρ πέντε τν κα λαβε π τν λυμπίαν τ φς, δι ν μεταβάλη ες δαυλν τν λαμπάδα κα φέρη τν πυρκαϊν ες τν μικρόν, τν κτασιν, αλλ μέγιστον ατν τόπον, ποος, φο μαθε τν κόσμον λον ν ζ, πρέπει τώρα ν τν μάθη κα ν᾿ ποθνήσκη.
Μετ᾿ ξόχου τιμς

Γ. Α. ΒΛΑΧΟΣ


Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...