1 Μαΐ 2014

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Μυκόνου

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014 παρακαλούνται όπως υποβάλουν ΑΜΕΣΑ τις αιτήσεις τους στο Δήμο Μυκόνου. Στις αιτήσεις επιβάλλεται .........
να αναγράφονται τα παρακάτω:

· Η επωνυμία της Επιχείρησης, ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ.

· Το είδος και η διεύθυνση της ασκούμενης επιχειρήσεως

· Η θέση, η έκταση και το είδος της χρήσης του αιτούμενου προς χρήση κοινόχρηστου χώρου για το έτος (2014) και να αποτυπώνεται ο αιτούμενος χώρος σε σκαρίφημα(κάτοψη, όψη, κλπ.)

Στις αιτήσεις να επισυνάπτονται και φωτοαντίγραφα των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προς αποφυγή επιβολής προστίμων για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων(άρθρο 13 παρ. 8 εδάφιο α’ ΒΔ24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 & από την παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89), παρακαλούμε όπως οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταλάβουν κοινόχρηστο χώρο να υποβάλουν άμεσα τις σχετικές αιτήσεις τους στο Δήμο Μυκόνου
NewsRoom Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...