2 Μαΐ 2013

Τι προβλέπει το νέο σύστημα για τις προαγωγές στο Δημόσιο

Πως διαμορφώνεται ο χάρτης για τις προαγωγές στο Δημόσιο. Ριζικές αλλαγές στη διαδικασία για την ανέλιξη των υπαλλήλων. Βασικό κριτήριο αξιολόγησης τα πιστοποιημένα προσόντα τους. Ανατρέπεται το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών
Σαρωτικές αλλαγές στο σύστημα των προαγωγών, στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών φορέων και οργανικών θέσεων, αλλά και στο σύστημα χορήγησης......... των αναρρωτικών αδειών, φέρνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αποκαλύπτει σήμερα το "Εθνος".

Σύμφωνα με την εφημερίδα"Εθνος"(news247.gr), το νομοσχέδιο προβλέπει τη διεύρυνση της δεξαμενής των υπαλλήλων που μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέσεις προϊσταμένων αφού καταργείται ουσιαστικά η επετηρίδα και μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας για την κατάληψη θέσεων ευθύνης.

Παράλληλα, δίνεται βαρύτητα στα τυπικά προσόντα και λιγότερο στα χρόνια προϋπηρεσίας, ενώ δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για θέση προϊσταμένου, όσοι απέχουν δυο χρόνια από τη σύνταξη.

Ακόμη μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις γενικών διευθυντών υπάλληλοι με 12 χρόνια προϋπηρεσίας αντί των 15 που ίσχυε ως τώρα ενώ οι νέοι προϊστάμενοι θα υπογράφουν συμβόλαια αποδοτικότητας που θα περιγράφουν τους στόχους που πρέπει να πετύχουν.

Όσον αφορά τις καταργήσεις ή τις συγχωνεύσεις οργανισμών, υπηρεσιών κτλ καθώς και τα νέα οργανογράμματα θα θεσμοθετούνται με προεδρικά διατάγματα έπειτα από εισήγηση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του αρμόδιου υπουργού.

Ανατρέπεται το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών Μεταξύ άλλων, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι από δημόσια νοσοκομεία σύμφωνα με το νέο σύστημα παροχής αναρρωτικών αδειών. Ειδικότερα προβλέπεται το ανώτατο όριο αδειών που θα παραχωρείται μόνο ύστερα από έγκριση γιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Μάλιστα, για τη χορήγηση μακροχρόνιων αναρρωτικών πέρα του προβλεπόμενου ορίου προβλέπονται ποινές, ενώ θα γίνεται έλεγχος όλων των αδειών που έχουν παρασχεθεί στον υπάλληλο σε βάθος 8ετίας.

Καταργούνται δε οριστικά οι βραχυχρόνιες άδειες μέχρι και 4 ημέρες που μπορούσε να λάβει κάποιος με υπεύθυνη δήλωση, ενώ ανώτατο όριο αναρρωτικών αδειών χωρίς διακοπή είναι οι 12 μήνες και μετά ο υπάλληλος μπορεί να λάβει άδεια άνευ αποδοχών. Εάν υπερβεί το όριο της συνεχόμενης ανώτατης άδειας, τότε αυτεπάγγελτα τίθεται σε διαθεσιμότητα με το 75% των αποδοχών του μέχρι και έναν χρόνο ή εάν πρόκειται για δυσίατο νόσημα για 2 χρόνια.

Αναφορικά με τις βραχυχρόνιες άδειες το σχέδιο νόμου προβλέπει:
*μέχρι 3 ημέρες με γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και όχι περισσότερο από 6 ημέρες το χρόνο

*μέχρι 5 ημέρες με γνωμάτευση διευθυντή κλινικής και όχι περισσότερο από 10 ημέρες το χρόνο και

*οι βραχυχρόνιες άδειες δεν μπορούν να υπερβούν τις 10 ημέρες το χρόνο. Εάν ο υπάλληλος υπερβεί τις 10 ημέρες αδείας μετά από γνωμάτευση διευθυντικής κλινικής θα επιβάλλεται ποινή?: για κάθε 8 μέρες υπέρβασης του ορίου θα υπάρχει περικοπή αποδοχών για μία ημέρα.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...