2 Μαΐ 2013

Ποιοι κερδίζουν έως 40 ευρώ τον μηνα από τη μείωση επιτοκίων

Η ΕΚΤ έκανε αυτό που όλοι περίμεναν: μείωση το επιτόκιο από το 0,75% στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 0,5%. Δώρο πασχαλινό για όσους έχουν επιτόκια συνδεδεμένα με αυτό της EKT.
Από τον επόμενο μήνα, η δόση εκατοντάδων χιλιάδων στεγαστικών δανείων θα προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Θα ωφεληθούν άμεσα όσοι........έχουν κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με αυτό της ΕΚΤ. Επιτόκια τύπου «ΕΚΤ+κάτι» όπου το κάτι είναι το περιθώριο κέρδους της τράπεζας, μειώνονται κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας με αποτέλεσμα να προκύπτει μηνιαίο όφελος. Το ύψος του εξαρτάται:
  1. Από το υπόλοιπο του δανείου,
  2. Από τη διάρκειά του
  3. Από το επιτόκιο που ισχύει, ουσιαστικά από το spreadτης τράπεζας
Στον πίνακα που ακολουθεί έγιναν διάφοροι υπολογισμοί και προκύπτει ότι για τα μεγάλα δάνεια σε ύψος, το όφελος μπορεί να πλησιάσει ακόμη και στα 40 ευρώ τον μήνα.

Δεν θα δουν διαφορά όσοι έχουν σταθερά επιτόκια. Επίσης, στα καταναλωτικά δάνεια και στις κάρτες, είναι αμφίβολο πότε και αν θα προσαρμόσουν τα επιτόκιά τους στα νέα δεδομένα
Υπόλοιπο δανείου Επιτόκιο πριν Επιτόκιο τώρα Διάρκεια Δόση Πριν Δόση Τώρα Διαφορά
30000 1,75% 1,50% 10 274,3 270,96 -3,34
50000 2,50% 2,25% 20 267,88 261,8 -6,08
100000 3,50% 3,25% 25 507,08 493,68 -13,4
150000 2,75% 2,50% 30 621,94 602,08 -19,86
200000 3,00% 2,75% 20 1121,25 1096,22 -25,03
250000 1,50% 1,25% 25 1014 984,64 -29,36
300000 2,00% 1,75% 40 927,53 888,09 -39,44
Πηγή : fpress.gr
Επιμέλεια : Συντακτική Ομάδα Mykonos Ticker
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...