28 Μαρ 2013

Πρόσκληση τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν. 3852/ 2010, σας καλούμε όπως την 28η του μηνός Μαρτίου, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις επί των παρακάτω αναφερομένων θεμάτων:........

Περί έγκρισης της απόφασης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2013 του ΝΠΔΔ ‘Π.Α.Κ.Ο. Γ. ΑΞΙΩΤΗΣ’
Περί λήψης απόφασης λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας σε 24ωρη βάση
Περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Μυκόνου
Εξέταση διαφόρων θεμάτων, εγγράφων, αιτήσεων κλπ.
Μύκονος, 23-03-2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΓΙΑΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...