8 Ιουν 2015

Σε πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση παραλιών από τον Δήμο Μυκόνου

Προφορική δημοπράτηση για την εκμίσθωση τμημάτων παραλιών και τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, των παρακάτω παραλιών του Δήμου Μυκόνου,....
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 17:00 μεσημβρινή ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών του Δήμου Μυκόνου.

Σύμφωνα με την  υπ’  αριθ.  73/2015  απόφαση  του  οικείου Δημοτικού  Συμβουλίου  «Περί  καθορισμού  τέλους-μισθωτικού ανταλλάγματος για τα τμήματα παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας με και άνευ δημοπρασίας, εντός διοικητικών ορίων Δήμου Μυκόνου για το έτος 2015 σε συνέχεια της με αριθ. 75/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»

Τους όρους της δημοπράτησης για την εκμίσθωση των χώρων και τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έχει με την υπ’ αριθ. 78/2015 απόφαση της, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυκόνου.

«Περί καταρτίσεως των όρων διακήρυξης φανερής  και  προφορικής  πλειοδοτικής δημοπρασίας  για  την  περαιτέρω μεταβίβαση  του  δικαιώματος  παραχώρησης  απλής  χρήσης  αιγιαλού  και παραλίας του Δήμου Μυκόνου σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος για την τοποθέτηση καθισμάτων ομπρελών και για την άσκηση δραστηριοτήτων θαλασσίων μέσων αναψυχής για το έτος 2015»

Οι παραλίες που δημοπρατούνται είναι:

Παραλία Λίας:
 • Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.900 ευρώ.
Παραλία Αγράρι:
 • Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.150 ευρώ.
Παραλια Κόρφος:
 • Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 2.125 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 650 ευρώ
Παραλία Πλατύς Γιαλός:
 • Τμήμα Νο 7 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.750 ευρώ
Παραλία Καλό Λιβάδι:
 • Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 27.500 ευρώ.
Παραλία Ελιά:
 • Τμήμα Νο 1 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 25.500 ευρώ.
 • Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 500 τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 25.500 ευρώ. 
 • Τμήμα Νο 3 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 2.550 ευρώ
Παραλία Παράγκα:
 • Τμήμα Νο 4 (ως συνημμένος χάρτης) 20 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής με τιμή εκκίνησης 3.400 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.100 ευρώ
Παραλία Αγ. Αννα Καλαφάτη:
 • Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 375 τ.μ. (38 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 9.750 ευρώ.
Παραλία Καλαφάτη:
 • Τμήμα Νο 2 (ως συνημμένος χάρτης) 50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050 ευρώ
 • Τμήμα Νο 1 ( ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 10.500 ευρώ.
 • Τμήμα Νο 3 (ως συνημμένος χάρτης) 500τ.μ. (50 σετ ομπρελών), με τιμή εκκίνησης 10.500 ευρώ.
 • Τμήμα Νο 5 (ως συνημμένος χάρτης) 50τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 2.550 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 1.050 ευρώ
Παραλία Καλαμοπόδι:
 • Τμήμα Νο 5 (ως συνημμένος χάρτης) 50 τ.μ. για θαλάσσια μέσα αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 4.250 ευρώ με επιπλέον αντάλλαγμα στην τελική τιμή το ποσό των 3.200 ευρώ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης, στα γραφεία του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 22890-23261 ή 22890-23988.
NewsRoom mykonosticker.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...