23 Μαΐ 2014

Η Επικυρωμένη Σταυροδοσία των υποψηφίων με την «Πρωτοβουλία Δράσης» από το Πρωτοδικείο Σύρου

Η τελική σταυροδοσία των υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων του συνδυασμού της «Πρωτοβουλία Δράσης» σύμφωνα με την επικυρωμένη επανακαταμέτρηση του Πρωτοδικείου......

Δόθηκε από το Πρωτοδικείο Σύρου, στη δημοσιότητα η λίστα με τη σταυροδοσία του Συνδυασμού «Πρωτοβουλία δράσης». Αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3852/2010 και τα εκλογικά στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Μυκόνου των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 προέβη στη κατάρτιση του κατώτερω πίνακα αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στον άνω Δήμο και στην σύνταξη της σχετικής Πράξης.
Ψηφοφορία Εκλογικά τμήματα  Εγγεγραμμένοι Ψηφίσαντες  Έγκυρα
Άκυρα-Λευκά
18.5.2014 15 7738 5687 5449- 208-30α/α Συνδυασμός Ψηφ/ια Ποσοστό

1 Πρωτοβουλία Δράσης 2.498 45,84%


2 Μύκονος Επόμενη Μέρα 2.204 40,45%


3 Κίνηση Ενεργών  747 12,71%Πολιτών Μυκόνου

Η λίστα με τους σταυρούς προτίμησης που δημοσιεύτηκε από το Πρωτοδικείο Σύρου, είναι η παρακάτω:


Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σταυροί
1 Ατζαμόγλου Μιλτιάδης (Μίλτος) 575
2 Γκέλος Α. Νικόλας 547
3 Παναγιωτακόπουλος Λάμπρος 513
4 Γρυπάρη Ειρήνη 412
5 Καλπουρτζή-Κουτσούκου Ελένη 404
6 Κοντιζάς Δημήτρης 313
7 Κουκάς Αλέξανδρος (Αλεκάρας) 277
8 Παπουτσάς Δαμιανός 207
9 Ρουσουνέλος Γεώργιος 198
10 Ανδρονίκου Αντωνία (Τόνια)  195
11 Ζουγανέλης Μιχάλης (Μπαλτάς) 183
12 Μπόνης Ευάγγελος 167
13 Κουσαθανάς Θεοχάρης 165
14 Ξυδάκης Αναστάσιος (Γερμανός) 165
15 Κουερίνης Λουκιανός 130
16 Μπουγιούρης Γεώργιος 127
17 Κουφού Ανδριανή 126
18 Κουκάς Ν. Ιωάννης 125
19 Ζουγανέλης Παναγιώτης 124
20 Μονογυιού Αγγελική (Ντουμπάκενα) 120
21 Τζάκος Αλέξης 119
22 Ελευθερίου Κυριάκος 108
23 Graham (Γκράχαμ) Sharon (Σάρον) 107
24 Παπουτσά Σταυρούλα 100
25 Καραγιαννάκης Χαράλαμπος 99
26 Ξυδάκης Χρήστος 96
27 Κουτσούκος Ιωάννης 94
28 Συριανού – Ματσαρίδου Μαρία 86
29 Γαλούνη Σταυρούλα 84
30 Φραντζέσκος Νικόλαος 82
31 Κουσαθανάς Κυριάκος (Κούλης) 79
32 Λυκούρης Δημήτρης 78
33 Γκόφας Τάσος 71
34 Παπουτσάς Δημήτρης 61
35 Υφαντίδης Γεώργιος 45
36 Πρωτογεράκη-Γριντέλα Κων/να 37
37 Παπασιλέκα – Κορομηνά Βασιλική 36
38 Πέτρου Κατερίνα 28
39 Γερονίκος Ιωάννης 26
40 Φαμέλη Δήμητρα 24
41 Βήτος Μιχαήλ 22
42 Ελευθερίου Ιωάννης 21
43 Χυτήρη Μαρία 19
44 Συκινιώτη Κατερίνα 6
Υποψήφιοι Σύμβ Δημοτικής Κοινότητας Μυκονίων
1 Λαζαρίδης Δημήτριος 607
2 Κουσαθανά Μαρία (Ψύλαινα) 490
3 Σαχάς Κωνσταντίνος 321
4 Κουσαθανάς Παναγιώτης (Δίδυμος) 314
5 Γρυπάρης Δαμιανός 269
6 Λυκούρης Μιχάλης 233
7 Λυκούρης Δημήτρης 151
8 Δάντου-Σκορδίλη Σοφία 125
9 Κουκά Κατερίνα 119
10 Μπατή Άννα 107
11 Σαμάνογλου Μαργαρίτα 105
12 Γκίκας Ζωγράφος (Άκης) 84
Υποψήφιοι Σύμβ Δημοτικής Κοινότητας Άνω Μεράς
1 Ζουγανέλης Ιωάννης 186
2 Κοντός Μάρκος 119
3 Μανδυλαράς Λοϊζος 112
4 Λαγαμτζή Μαρουσώ 84
5 Κουκάς Ιωάννης 60
6 Πολυκανδριώτης Αντώνιος 52

ΠΡΑΞΗ υπ’ αριθμό 94/2014
και ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
της 18ης Μαΐου 2014
ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
του Δήμου ΜΥΚΟΝΟΥ
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών
Γεώργιος Δημητρόπουλος

Αφού έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3852/2010 και τα εκλογικά στοιχεία όλων των εκλογικών τμημάτων του Δήμου Μυκόνου των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 προέβη στη κατάρτιση του κατώτερω πίνακα αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας στον άνω Δήμο και στην σύνταξη της σχετικής Πράξης.

Αριθμός εγγεγραμμένων εκλογέων: Επτά χιλιάδες επτακόσιοι τριάντα οκτώ (7.738)

Αριθμός ψηφισάντων εκλογέων:
Πέντε χιλιάδες εξακόσιοι ογδόντα επτά (5.687)

Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων: Πέντε χιλιάδες τετρακόσια σαράντα εννέα (5.449)

Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: Διακόσια οκτώ (208)
Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: Τριάντα (30)

Εκλογική δύναμη συνδυασμών:

1. Συνδυασμός «Πρωτοβουλία δράσης»
Δύο χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα οκτώ (2.498) ψηφοδέλτια

2. Συνδυασμός «Μύκονος επόμενη μέρα»
Δύο χιλιάδες διακόσια τέσσερα (2.204) ψηφοδέλτια

3. Συνδυασμός «Κίνηση Ενεργών Πολιτών Μυκόνου»
Επτακόσια σαράντα επτά (747) ψηφοδέλτια

Επειδή κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 § 1 του ν. 3852/2010, θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014 ανάμεσα μόνο στους υποψηφίους δημάρχους των δυο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, ήτοι μεταξύ των συνδυασμών:

1. Συνδυασμός «Πρωτοβουλία δράσης» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Κουκά του Παναγιώτη
και
2. Συνδυασμός «Μύκονος επόμενη μέρα» με υποψήφιο Δήμαρχο τον Ανδρέα Φιορεντίνο του Νικολάου  

Ο παρών πίνακας ως και οι συνημμένοι πίνακες αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, στους οποίους αποτυπώνεται η εκλογική δύναμη των συνδυασμών ανά εκλογικό τμήμα, εκλογική περιφέρεια, δημοτική και τοπική κοινότητα ως και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων, να δημοσιευθεί με τοιχοκόλληση στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δικαστηρίου και αντίγραφό του να διαβιβασθεί στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου προς γνώση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας.

Σύρος, 22 Μαΐου 2014
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Σύρου
Γεώργιος Δημητρόπουλος
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...