10 Νοε 2013

Σε βάθος δεκαετίας οι e-έλεγχοι έλεγχοι καταθέσεων φοροφυγάδων

Στοιχεία καταθέσεων σε βάθος δεκαετίας θα μπορούν να λαμβάνουν από τις τράπεζες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η Οικονομική Αστυνομία, ο Οικονομικός Εισαγγελέας, ο Εισαγγελέας Εγκλημάτων Διαφθοράς και η Αρχή καταπολέμησης........ του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, κατά τους ελέγχους που διενεργούν για την αποκάλυψη φοροδιαφυγής και οικονομικών εγκλημάτων.

Τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή αναφέρει πως τα στοιχεία που διαβιβάζονται μέσω του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών θα αφορούν στις υποχρεώσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων πληρωμών κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία υποβολής του κάθε αιτήματος παροχής πληροφοριών προς το Μητρώο.

Η πρόσβαση των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών θα πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία δεν θα λειτουργεί απλώς ως μοναδικός κόμβος διασύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ των αρχών αυτών και των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και ως αποθετήριο των αιτημάτων και των απαντήσεων (ένα μήνα μετά τη λήψη των πληροφοριών θα διαγράφονται οι επονομαζόμενες «ευαίσθητες πληροφορίες», δηλαδή το περιεχόμενο των απαντήσεων).

Ακόμη, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που, κατά τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης πρόσβασης στο Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών από τα τραπεζικά ιδρύματα διαβιβαστούν στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν πρόσωπα διαφορετικά από αυτά που περιλαμβάνονται στο αίτημα παροχής πληροφοριών, αυτό δεν συνιστά παραβίαση του επαγγελματικού και τραπεζικού απορρήτου, καθώς και του απορρήτου των στοιχείων, μόνο στην περίπτωση που αυτό οφείλεται στην εφαρμογή συγκεκριμένου αλγορίθμου που θα προσδιοριστεί με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.

Σημειώνεται πως οι διατάξεις για το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών προβλέπουν την πρόσβαση των δημοσίων αρχών και υπηρεσιών όχι μόνο στα βασικά στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και σε επιπλέον στοιχεία, όπως για παράδειγμα στο πρόσημο του λογαριασμού, στο υπόλοιπο και στην ημερομηνία τελευταίας κίνησης του λογαριασμού.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...