3 Μαΐ 2013

«Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας» - Ευκαιρία απασχόληση και επιδοτούμενης πρακτικής δίδει σε νέους ο ΠΣΕ

Την ευκαιρία απασχόλησης και επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης σε δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, δίνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), κινητοποιώντας τις επιχειρήσεις-μέλη του στην εθνική προσπάθεια μείωσης της ανεργίας και ενίσχυσης των νέων ανέργων της χώρας.........

Συγκεκριμένα, μέσω της Δράσης του ΟΑΕΔ «Επιταγή (Voucher) Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους ως 29 ετών», δίδεται η ευκαιρία «διεύρυνσης ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας».

Όπως, τόνισε η Πρόεδρος του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «οι Έλληνες Εξαγωγείς βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή όχι μόνο των θετικών προοπτικών και της κατεύθυνσης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, αλλά και στην ουσιαστική στήριξη των ανέργων της χώρας. Η μείωση της ανεργίας, η κατάρτιση νέων δυναμικών ανθρώπων σε περιβάλλοντα πραγματικής οικονομίας, με διεθνοποιημένο προσανατολισμό, θα ευνοήσουν την ανάκαμψη και θα δημιουργήσουν μεσοπρόθεσμα προϋποθέσεις ανάπτυξης. Οι ελληνικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις προσφέρουν και προσφέρονται σε όρους επαγγελματικής σταδιοδρομίας και αποτελούν μία δυναμική δεξαμενή απασχόλησης».

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που οι Ελληνικές Εξαγωγές αυξάνονται με ρυθμούς άνω του 10% ετησίως έχει υπολογιστεί ότι μπορούν να δημιουργηθούν άλλες 80.000 θέσεις εργασίας στη χώρα.

Το Πρόγραμμα 

 Η Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας παρέχει οφέλη τόσο στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όσο κυρίως στους νέους ανέργους της χώρας.

Ειδικότερα, μέσω της Δράσης προβλέπεται για τις επιχειρήσεις:
-Δυνατότητα 5μηνης πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση

-Δυνατότητα επιδοτούμενης πρόσληψης καταρτιζομένων μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης.

Αντίστοιχα για τους συμμετέχοντες ανέργους, προσφέρεται:

-Επίδομα 2.700 ευρώ για αποφοίτους ΑΕΙ- ΤΕΙ

-Επίδομα 2.400 ευρώ για αποφοίτους υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης -Ιατροφαρμακευτική κάλυψη

-Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα για 5 μήνες

-Δυνατότητα πρόσληψης από τις επιχειρήσεις

Οι συμμετέχοντες άνεργοι θα παρακολουθήσουν σεμινάρια θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες), ενώ θα ακολουθήσει πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 500 ωρών, που θα πρέπει να συμπληρωθούν εντός διαστήματος 5 μηνών.

Μετά το τέλος της Πρακτικής 'Ασκησης, θα προβλέπεται επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα προβούν στην πρόσληψη ωφελουμένων, ύστερα από ειδική πρόσκληση.

Οι δικαιούχοι Ωφελούμενοι της Δράσης είναι: 


-35.000 άνεργοι νέοι έως 29 ετών, εκ των οποίων:

• 15.000 άνεργοι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα)

• 20.000 άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, άνεργοι και επιχειρηματίες, μπορούν να επικοινωνούν με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (τηλ. 210 5228925, fax 210 5242568,e-mail pse@otenet.gr) και στο site του ΠΣΕ www.pse.gr.
News Room «Κέρδος»
Πηγή : kerdos.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...