30 Απρ 2013

Τραπεζικό μητρώο κατά της φοροδιαφυγής

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Της Μαρίας Βουργάνα

«Τραπεζικό μητρώο» για τις καταθέσεις και τις κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών για φορολογούμενους που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» σχεδιάζει να «ανοίξει» το υπουργείο Οικονομικών μετά την απαίτηση της Task Force για την καταπολέμηση της διαφθοράς.......

Μέσω του «τραπεζικού μητρώου» οι φοροελεγκτές θα έχουν άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς ατόμων που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, παράνομο πλουτισμό, διαφθορά, διακίνηση και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Οι υπάλληλοι που θα ασχοληθούν με την έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών θα είναι πιστοποιημένοι λήπτες πληροφοριών, θα διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης για να «μπαίνουν» απευθείας στα αρχεία των τραπεζών.

Στην τριμηνιαία έκθεση της ομάδας του Χ. Ράιχενμπαχ αναφέρεται ότι πρόκειται να κατατεθεί νομοσχέδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή του μητρώου τραπεζικών λογαριασμών. Το νομοσχέδιο θα συνοδεύεται από χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τεχνική έκθεση με λεπτομερή στοιχεία για το προβλεπόμενο σύστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηλεκτρονικό μητρώο, θα καταχωρούνται ο αριθμός του λογαριασμού, η ημερομηνία ανοίγματος αυτού και οι κινήσεις, τα στοιχεία των κατόχων των λογαριασμών και των λοιπών συμβεβλημένων προσώπων. Το μητρώο θα ανατροφοδοτείται με στοιχεία καθημερινά.

Μέσω του τραπεζικού μητρώου θα αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια που παρατηρούνται σήμερα στην άρση του τραπεζικού απορρήτου. Με βάση τις διαδικασίες που εφαρμόζονται τώρα, για να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί προσώπων που ελέγχονται για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερων των έξι μηνών.

Από την έκθεση προκύπτει επίσης ότι έρχεται νέος κώδικας φορολογικής δικονομίας για την επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών καθώς και ότι από τις αρχές του 2012 έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2013 έχουν σταλεί για έλεγχο 967 υποθέσεις φοροδιαφυγής στο ΣΔΟΕ και στις υπόλοιπες φορολογικές αρχές βάσει πληροφοριών που συνέλεξε η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Πρόκειται για ομάδα 280 κρατικών υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί στο να εντοπίζουν συναλλαγές ύποπτες για φοροδιαφυγή. Επίσης, από τις υποθέσεις αυτές έχει προκύψει η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ύψους 114,8 εκατ. ευρώ.

«Οι επόμενοι μήνες είναι κρίσιμοι για τη φορολογική μεταρρύθμιση», ανέφερε το κορυφαίο στέλεχος της Ε.Ε., ενώ στην έκθεση επισημαίνεται ότι με την τοποθέτηση του Χ. Θεοχάρη στη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «υπάρχει επιτέλους ένας σαφής ομόλογος και υψηλού επιπέδου Έλληνας συνομιλητής για το πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας».

Αξιολόγηση
Σύμφωνα με την Task Force πολλά κριτήρια αξιολόγησης όπως η είσπραξη οφειλών, οι φορολογικοί έλεγχοι σε πλούσιους φορολογούμενους και αυτοαπασχολούμενους με μεγάλα εισοδήματα δεν επιτεύχθηκαν το 2012. Για τη βελτίωση του φοροελεγκτικού μηχανισμού Δανοί εμπειρογνώμονες της Κομισιόν έχουν αναλάβει την εκπαίδευση Ελλήνων ελεγκτών για την ανάλυση κινδύνου για φοροδιαφυγή των φορολογικών υποθέσεων που είναι ακόμη ανοικτές, Γερμανοί έχουν αναλάβει την κατάρτιση των υπαλλήλων για φορολογικούς ελέγχους και Γάλλοι εκπαιδεύουν ελεγκτές για τους ελέγχους εύπορων φορολογούμενων με έμμεσες μεθόδους.

Γ. Μαυραγάνης
Την ανάγκη εντοπισμού, αποκάλυψης και φορολόγησης όλων των πραγματικών ιδιοκτητών των off shore εταιρειών επισήμανε ο υφυπουργός

Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης μιλώντας χθες σε διεθνή ημερίδα με θέμα την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που οργανώθηκε στο Ελσίνκι, από το υπουργείο Οικονομικών της Φινλανδίας σε συνεργασία με το φινλανδικό Κοινοβούλιο. Ο κ. Μαυραγάνης τόνισε ότι είναι επιβεβλημένη πλέον η συνεργασία όλων των χωρών-μελών της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ως διεθνούς ζητήματος.

«Kόκκινη κάρτα» στα υπουργεία από Ράιχενμπαχ Το σωστό διυπουργικό συντονισμό θέτει ως βασική προτεραιότητα για την επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης η task force, ενώ την ίδια ώρα, αν και αναγνωρίζει τα βήματα που έχουν γίνει, βγάζει «κόκκινη κάρτα» για τη μη θέσπιση κοινών κατευθυντήριων γραμμών στα υπουργεία για το σύνολο των κυριότερων εσωτερικών λειτουργιών τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται η «η επιτάχυνση των δραστηριοτήτων του διυπουργικού συντονισμού έχει πλέον ζωτική σημασία, έτσι ώστε να καταστεί γοργά ο καίριος μηχανισμός συντονισμού που χρειάζεται η ελληνική διοίκηση».

Παράλληλα τονίζεται ότι «η μεταρρύθμιση της διοίκησης πρέπει να διευθύνεται και να παρακολουθείται στα ανώτατα κλιμάκια του κράτους. Το συμβούλιο μεταρρυθμίσεων υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού πρέπει να συνεχίσει όχι μόνο να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αναδιοργάνωση των δομών ή για τα σχέδια στελέχωσης, αλλά να διαδραματίζει επίσης ρόλο εποπτείας υψηλού επιπέδου». Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς, όπως τονίζεται «είναι κρίσιμης σημασίας η ολοκλήρωση του σχεδίου δράσης με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνει επακριβή παραδοτέα, να εντοπίζει τις εμπλεκόμενες οντότητες και να καθορίζει τους αρμόδιους συντελεστές και τους απαιτούμενους πόρους».

Σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση των υπουργείων (στα οποία απασχολούνται 60 χιλιάδες υπάλληλοι), μετά την ολοκλήρωση αξιολόγησής τους, αναφέρεται ότι «οι προτάσεις αναδιοργάνωσης πρέπει να καταστούν σχέδια δράσης συγκεκριμένων μετασχηματισμών, τα οποία να περιέχουν συναφή σχέδια στελέχωσης και λεπτομερή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης». Η ίδια διαδικασία αναδιοργάνωσης, τονίζεται, πρέπει να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την ελληνική διοίκηση, καλύπτοντας συνολικά προσωπικό άνω των 750.000 ατόμων.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με την task force απαιτείται να «θεσπιστούν κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τις σημαντικότερες εσωτερικές λειτουργίες υποστήριξης (διαχείριση ανθρώπινων πόρων κατά προτεραιότητα, εσωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος, εσωτερικός έλεγχος, ΤΠΕ, βελτίωση της νομοθεσίας)». Ωστόσο, όπως σημειώνεται «από πλευράς ουσίας μέχρι σήμερα έχουν καθοριστεί μόνο κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο εργασίας των οικονομικών υπηρεσιών (υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Λογιστήριο του Κράτους).

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τη λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» με στόχο τη ενίσχυση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και την προώθηση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Ηλίας Μπενέκος
Πηγή : imerisia.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...