30 Απρ 2013

Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 14 Μαΐου το νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο τουρισμό

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα επαγγελματικά ή μη σκάφη
«Φουρτούνες» αναμένεται να προκαλέσουν δυο τουλάχιστον άρθρα του νομοσχεδίου για τον θαλάσσιο τουρισμό «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις», το οποίο τη Μεγάλη Τετάρτη έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα διαρκέσει έως τις 14 Μαΐου.
Πηγές του υπουργείου σημείωναν πως μετά τις αλλαγές που ενδεχομένως........ θα γίνουν με βάση τις παρατηρήσεις όσων συμμετάσχουν στην διαβούλευση, το νομοσχέδιο θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή στις αρχές Ιουνίου. Το νομοσχέδιο επεξεργάστηκαν από κοινού τα υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού και Οικονομικών.

Οπως είχε αποκαλύψει το «Βήμα της Κυριακής» τα σημεία που αναμένεται να δημιουργήσουν συζητήσεις είναι η στελέχωση των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και Τέλος Πλεύσης και Παραμονής (ΤΠΠ).

Ειδικότερα στο άρθρο 5 με τίτλο «Στελέχωση επαγγελματικών πλοίων αναψυχής – Κυβερνήτης» αναφέρεται στην παράγραφο 1 πως: «Ιστιοφόρα και μηχανοκίνητα επαγγελματικά πλοία αναψυχής με ολικό μήκος μέχρι είκοσι μέτρα, επιτρέπεται να εκναυλώνονται χωρίς να υπηρετεί σε αυτά πλοίαρχος και πλήρωμα».

Επίσης στο ίδιο άρθρο αλλά στην παράγραφο 4 επισημαίνεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζεται η οργανική σύνθεση του προσωπικού των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του νόμου αυτού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών τους».

Ακόμη στο άρθρο 5 προβλέπεται ότι τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής επιτρέπεται να ναυτολογούν πλήρωμα οποιασδήποτε κατηγορίας, ασφαλισμένο στο ΝΑΤ, χωρίς να υποχρεούνται έναντι των λιμενικών αρχών ή του ασφαλιστικού ταμείου να τηρούν οποιαδήποτε οργανική σύνθεση.

Επιπλέον για τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής θεσπίζεται Τέλος Πλεύσης και Παραμονής (ΤΠΠ), μέσω του οποίου θα προέλθουν νέα άμεσα εισπράξιμα έσοδα, όπως προσδοκά το υπουργείο Οικονομικών. Για τα ξένα σκάφη που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα θα ορίζεται αναλογικά με τους μήνες, ενώ, παρέχονται και εκπτώσεις ανάλογα με την παλαιότητα του σκάφους.

Το ΤΠΠ υπολογίζεται βάση του μήκους του σκάφους. Σε μηχανοκίνητα ιδιωτικά πλοία αναψυχής άνω των 10 μέτρων, το τέλος παραμονής και πλεύσης υπολογίζεται ως εξής:

α) για τα επόμενα δύο μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 12 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο

β) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 12,01 έως 15 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο

γ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια πενήντα (250) ευρώ ανά μέτρο

δ) για τα επόμενα πέντε μέτρα (ήτοι από 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια πενήντα (350) ευρώ ανά μέτρο

ε) για τα επόμενα μέτρα από 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.

Επίσης, σε ιστιοφόρα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους άνω των 12 μέτρων, το τέλος πλεύσης και παραμονής υπολογίζεται ως εξής:

α) για τα επόμενα τρία μέτρα, (ήτοι 10,01 έως 15 μέτρα), εκατό (100) ευρώ ανά μέτρο

β) για τα επόμενα πέντε μέτρα, (ήτοι 15,01 έως 20 μέτρα), διακόσια (200) ευρώ ανά μέτρο

γ) για τα επόμενα τέσσερα μέτρα (ήτοι 20,01 έως 24 μέτρα), τριακόσια (300) ευρώ ανά μέτρο

δ) για τα επόμενα μέτρα 24,01 και άνω, τετρακόσια (400) ευρώ ανά μέτρο.


Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου γίνεται, για πρώτη φορά, πιο ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο που ξεχωρίζει ένα επαγγελματικό σκάφος αναψυχής από ένα ιδιωτικό, ενώ, προβλέπονται αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή, τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής ήταν 3.981.

Εως τώρα πολλοί ιδιοκτήτες, προκειμένου να αποφύγουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις, μετέτρεπαν τα σκάφη τους σε επαγγελματικά.

Για σχεδόν μία 10ετία δεν υπήρξε καμία σημαντική αλλαγή ή τροποποίηση στο νομικό πλαίσιο που διέπει τον θαλάσσιο τουρισμό και σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση ο συγκεκριμένος κλάδος υπέστη οικονομική καθίζηση.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να υπάρξει επανεκκίνηση των τοπικών οικονομιών στα νησιά, με προσέλκυση ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, και ταυτόχρονη δραστηριοποίηση συναφών κλάδων και επαγγελμάτων.

Πλέον, η χρήση των επαγγελματικών σκαφών αναψυχής επιτρέπεται μόνο με ναυλοσύμφωνο, θεωρημένο από τη λιμενική Αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται η εκτέλεση του ταξιδιού και οι επιβαίνοντες, ενώ, η παραμονή του πλοιοκτήτη σε αυτό επιτρέπεται υπό όρους. Οι κυβερνήτες των σκαφών αυτών δεν είναι επιβάτες.

Οι απαλλαγές από τον ΦΠΑ, που προβλέπονται, ισχύουν για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 11, πλοία αναψυχής υπό σημαία τρίτης χώρας δεν μπορούν να εκκινούν από ελληνικούς λιμένες ή να παραλαμβάνουν επιβάτες με σκοπό την εκτέλεση ταξιδιών αναψυχής ολικής ναύλωσης.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το νέο θεσμικό πλαίσιο θα αποτελέσει το έναυσμα για την επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας στον τομέα του θαλάσσιου τουρισμού και των συναφών επαγγελμάτων.
Το σχέδιο διαβούλευσης
Πηγή : tovima.gr
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...