27 Απρ 2013

Η διάταξη του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων που άναψε «φωτιές»

Και με την επίσημη βούλα του υπουργείου Οικονομικών θα επιβαρύνονται πλέον με το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων ακόμα και τα... γιαπιά με εργοταξιακό ρεύμα, των οποίων η φορολογική αντιμετώπιση έως τώρα εναπόκειτο στις διαθέσεις των δήμων που ορίζουν ποιο ακίνητο υπόκειται σε ΤΑΠ άρα και ΕΕΤΗΔΕ...

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών το μόνο που αλλάζει είναι η ρητή, πλέον, πρόβλεψη στο νόμο, χωρίς ωστόσο να δίνονται απαντήσεις για τις στρεβλώσεις που διαιωνίζονται μέσω της ερμηνείας που έδωσε σε ανύποπτο χρόνο κάποιος υπηρεσιακός παράγοντας και όχι η ηγεσία του υπουργείου.

Η διάταξη, σύμφωνα με το iefimerida.gr, που άναψε φωτιές ορίζει ότι αντικείμενο του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων είναι οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπερατωμένες ή μη. Το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να αντικρούσει το ότι πρόκειται για αλλαγή επί τα χείρω του ισχύοντος πλαισίου, επικαλείται απαντήσεις που έδωσε η αρμόδια Διεύθυνση σε ερωτήματα πολιτών, κατά την εφαρμογή του ΕΕΤΗΔΕ.

Σύμφωνα με την ερμηνεία της Υπηρεσίας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ρητή εξαίρεση ή απαλλαγή για τα ημιτελή κτίσματα με εργοταξιακό ρεύμα, αυτό σημαίνει ότι δεν απαλλάσσονται από το ΕΕΤΗΔΕ τα υπό ανέγερση κτίσματα, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται από το ΤΑΠ, που όμως είναι βασική προϋπόθεση για την επιβάρυνση με ΕΕΤΗΔΕ!!!


Το... κενό στο σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών αλλά και στη διαδικασία, είναι ότι η ΔΕΗ στέλνει λογαριασμούς φορτωμένους με ΕΕΤΗΔΕ μόνο στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που υπόκεινται σε ΤΑΠ με βάση τα μητρώα των δήμων, άρα όταν ο δήμος κρίνει ότι δεν υπάρχει υποχρέωση ΤΑΠ στέλνει «μηδενικό» αρχείο στη ΔΕΗ, η οποία ακολούθως δεν στέλνει ΕΕΤΗΔΕ και εν προκειμένω στα γιαπιά!

Με τη ρητή πρόβλεψη για επιβάρυνση ακόμα και των ημιτελών κτισμάτων, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι στην πραγματικότητα μονιμοποιείται μια στρέβλωση. Διαμέρισμα που δεν κατοικείται και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση (κενό), δεν υπόκειται σε ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ. Αντιθέτως, κατοικία υπό ανέγερση με εργοταξιακό ρεύμα υπόκειται σε ΕΕΤΗΔΕ και ΕΕΤΑ, παρά το ότι ούτε κατοικείται ούτε μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά!

Αποφεύγοντας, πάντως, την «τρύπα» του προηγούμενου πλαισίου, που συνέδεε το ΕΕΤΗΔΕ με το ΤΑΠ, το υπουργείο Οικονομικών ορίζει στο πολυνομοσχέδιο ότι στις περιπτώσεις όπου η τιμή των τετραγωνικών μέτρων του ΤΑΠ είναι ίση με μηδέν (0), το ΕΕΤΑ υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών ή, αν δεν υπολογίστηκαν δημοτικά τέλη, με βάση τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του δημοτικού φόρου. 
Γιώργος Παππούς
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...