27 Απρ 2013

Επιδοτήσεις έως 60% σε επιχειρηματίες της περιφέρειας

Δύο προγράμματα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικού ύψους 64,7 εκατ. ευρώ, επιδοτούν τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων από πολίτες που θέλουν να επιστρέψουν στο χωριό τους ή να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, καθώς και από κατοίκους επαρχιακών πόλεων, ενώ επιχορηγούν και τους επαγγελματίες αγρότες και τους νέους γεωργούς για επαγγελματικές δραστηριότητες που θα τους δίνουν έξτρα εισόδημα....

Πρόκειται για το «Μέτρο 312: 
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων» προϋπολογισμού 17,2 εκατ. ευρώ και το «Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες» αξίας 47,5 εκατ. ευρώ. Και για τα δύο προγράμματα τα ποσοστά ενίσχυσης των δαπανών κυμαίνονται από 35% έως και 60%, ανάλογα με την περιφέρεια και την περιοχή.
Ετσι, με ποσοστά 35% χρηματοδοτούνται το Νότιο Αιγαίο, η Βοιωτία, η Φθιώτιδα και η Εύβοια, με 40% η Φωκίδα, Ευρυτανία και η Αττική, με 50% η Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και η Θεσσαλία και με 60% η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, η Ηπειρος και η Δυτική Ελλάδα.

Στο πρώτο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις που μπορούν να δημιουργηθούν είναι αυτές στον πίνακα της διπλανής σελίδας. Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα -εκτός από επαγγελματίες αγρότες και νέους γεωργούς- κάτοικοι ή μη των περιοχών που ορίζει το πρόγραμμα.

Το συνολικό κόστος των επενδύσεων ανέρχεται έως 300.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες είναι οι ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους, όπως παρουσιάζονται στον πίνακα της διπλανής σελίδας, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας (δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, μελετών, προβολής κλπ.).
Επιδοτήσεις έως 60% σε επιχειρηματίες της περιφέρειας
Και για τα δύο προγράμματα, η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να δώσει νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων που θα είναι η 24η Μαΐου.

Επενδύσεις από αγρότες
Χρηματοδοτήσεις για πρόσθετο εισόδημα
Εξτρα εισόδημα μπορούν να έχουν οι επαγγελματίες αγρότες και οι νέοι γεωργοί μέσα από το πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μέτρο 311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες».
Το πρόγραμμα δίνει επιδοτήσεις σε αγρότες ώστε να κάνουν επιχείρηση που μπορεί να μη σχετίζεται με τη δραστηριότητά τους ώστε μέσα από αυτή να συμπληρώνουν το εισόδημά τους.

Οι επιδοτήσεις και σε αυτό το πρόγραμμα κυμαίνονται από 35% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία ανήκουν. Οι περιοχές αναφέρονται στο κείμενο της αριστερής σελίδας.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να ανοίξουν είναι ίδιες με εκείνες του πρώτου προγράμματος, δηλαδή είναι αυτές του πίνακα. Επιπλέον, όμως, οι δικαιούχοι του «Μέτρου 311», χρηματοδοτούνται και για τη δημιουργία καταλυμάτων και τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, δηλαδή ταβερνάκια, εστιατόρια κ.λπ.

Δικαιούχοι είναι:
1. Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
2. Νέοι Γεωργοί. Οι δύο αυτές κατηγορίες για να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Βεβαίωση στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο δήμο.
 • Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τριών τελευταίων ετών ή φορολογικών δηλώσεων (Ε1) σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα.
 • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρών Αγροτών.
Το συνολικό κόστος ανά επένδυση ανέρχεται μέχρι τις 300.000 ευρώ. Για τις υποδομές διανυκτέρευσης το συνολικό ύψος ανά επένδυση θα ανέρχεται μέχρι τις 600.000 ευρώ και με δυναμικότητα έως 40 κλίνες.

Στις επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες είναι η ίδρυση, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων για τους κλάδους του διπλανού πίνακα καθώς, όπως προαναφέρθηκε και για τα καταλύματα και τις επιχειρήσεις εστίασης. Επίσης χρηματοδοτούνται δαπάνες βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης. Δεν περιλαμβάνονται ενέργειες μεταποίησης / εμπορίας γεωργικών προϊόντων.

Πού θα απευθυνθώ
Ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και για τα δύο προγράμματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr και κατατίθενται και φάκελοι με τα δικαιολογητικά στους λεγόμενους υποστηρικτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι βρίσκονται στις περιφέρειες.

Αυτοί είναι:
 • Κεντρική Μακεδονία: τηλ.: 2310801070
 • Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: τηλ.: 2531034071-2
 • Δυτική Μακεδονία: 2461024022
 • Θεσσαλία: 2410555282
 • Ιόνια Νησιά: 2661081310
 • Δυτική Ελλάδα: 2692024442-3
 • Στερεά Ελλάδα: 2231066553-4
 • Ηπειρος: 2105275203-4
 • Αττική: 2105275203-4
 • Πελοπόννησος: 2710557058
 • Βόρειο Αιγαίο: 2251029400
 • Νότιο Αιγαίο: 2281088834
 • Κρήτη: 2810753300

Χρήστος Κολώνας
Πηγή : ethnos
Επιμέλεια : Mykonos Ticker NewsRoom
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...